برای اجرای یک مراسم  عالی ، ابزار و فنون زیادی لازم است . بهتر است برای مراسم خود از یک کیبورد زن ماهر و با تجربه استفاده نمایید.  با وجود این  برای مواقع اضطراری این زیر صدا ها می تواند مجلس شما را متمایز نماید.ایران مجری یک مجموعه ارزشمند از سرود ها و زیر صداهای مختلف را در یک مولتی مدیا جمع آوری نموده است و در اختیار شما اعضای محترم سایت قرار خواهد داد.  مراسم خوبی را برای شما آرزومندم.

برای اجرای یک مراسم  عالی ، ابزار و فنون زیادی لازم است . بهتر است برای مراسم خود از یک کیبورد زن ماهر و با تجربه استفاده نمایید.  با وجود این  برای مواقع اضطراری این زیر صدا ها می تواند مجلس شما را متمایز نماید.ایران مجری یک مجموعه ارزشمند از سرود ها و زیر صداهای مختلف را در یک مولتی مدیا جمع آوری نموده است و در اختیار شما اعضای محترم سایت قرار خواهد داد.  مراسم خوبی را برای شما آرزومندم.

گر من از باغ تو یک میوه بچینم چه شود؟با دکلمه فریبا علومی یزدی - غزل 228 حافظ - نسخه گنجوی شیرازی

مجری

{denvideosound/banou/banuyesokhan.mp3}

گر من از باغ تو یک میوه بچینم چه شــود ؟!                                    پیش پایی به چراغ تـو بـبـیـنـم چه شــود ؟!