متن و مطالب مجری جشن تکلیف :سری دوم

ایران مجری/ گنجور مجری/ پردیس سخن/ جشن تکلیف :
به نام خدای فرشته ها

سلام فرشته های ایران، سلام غنچه های نوشکفته ی باغ ایمان، روز زیبای فرشته، روز خاطره های به یاد ماندنی، روز پرواز به دنیای بزرگ بزرگ بزرگ، روز جشن ، روز جشن عبادت، روز جشن تکلیف بر یکایک شما عزیزان مبارک باد.

ایران مجری/ گنجور مجری/ پردیس سخن/ جشن تکلیف : نماز

 سپیده زد سپیده/وقت سحر رسیده

خاموش شد ستاره/صبح اومده دوباره

خروس پر طلایی/با پاهای حنایی

قوقولی قوقو می خونه/ تو کوچه و تو خونه

اذان میگن دوباره/ از مسجد و مناره

بابام پا می شه از خواب/ می ره لب حوض آب

می شوید او دست و رو/ با آب می گیره وضو

تمیز و پاکیزه باز/ میاد سر جانماز

منم کنار بابا/ نماز می خونم حالا

ایران مجری/ گنجور مجری/ پردیس سخن/ جشن تکلیف و عبادت :

به نام خداوند رنگین کمان||خداوند بخشنده ی مهربان||خداوند زیبایی و عطر و رنگ|| خداوند پروانه های قشنگ

خداوند باران و نقل و تگرگ||نفس های باد و تپش های قلب||خدایی که سرشار از آرامش است|| طرفدار سرسبزی و دانش است

خدایی که از بوی گل بهتر است|| و از بوی باران صمیمی تر است||خدای صمیمی ، خدای سلام|| خدای غزل ، قصه ی ناتمام

خدایا به ما مهربانی بده|| دلی ساده و آسمانی بده

هست بسم اللّه الرحمن الرحیم                مصحف آیات اسرارِ قدیم

نام حق سر دفتر هر دفتر است                 آنچه بی نام خدایست ابتر است

افتتاح نام ها از نام او                             هر دو عالم جرعه نوش از جام او

حمد بی علت خدا را لایق است               علت و معلول بر وی عاشق است

آن خداوندی که در عرض وجود                 هر زمان خود را به نقشی وانمود

جمله ذرات جهانِ مرآت اوست                 هرچه بینی مصحف آیات اوست

جمله عالم عابد و معبود اوست                هرچه بینی ساجد و مسجود اوست

جمله موجودات بی کام و زبان                 حمد او گویند پنهان و نهان

خوش آمد گویی:

1-به شانزدهمین دوره مراسم جهانی انرژی و جایزه جهانی انرژی که برای توسعه پایداری در برج میلاد تهران آغاز می گردد خوش آمده اید. در ابتدا به همه شما که ما را از طریق تلوزیون و کاموپیوتر هایتان می بینند سلام عرض می کنم.امروز تهران پایتخت پایداری، صلح و محیط زیست جهان است با این رویکرد به برندگان جوایز ملی که از127 کشورهای جهان حضور یافته اند خوش آمد می گوییم. این برگزیدگان از میان حدود 11000 طرحی که برای بنیاد جهانی انرژی از میان 177 کشور ارسال شده است انتخاب گردیده اند.همه پروژه هایی که به بنیادجهانی انرژی ارسال گردیده است به حفظ زمین و محل زندگی جوانان ما کمک می نماید.

دلم بي تاب ديدنت ميشود / وقتي از پاي كوه آرام آرام قلع را رصد ميكنم ... /دلم پر پر ميزند براي اين صعود... / و حيران , مشتاق ِ پروازي تمام ناشدني مي ماند ،....

به ميانه كوه كه مي رسم / عطر نفس هايت را احساس مي كنم

متن مجری تکریم و احترام به پدر و مادر از محمد جواد طالبی (ارایه شده در اولین جشنواره مجریان جوان)

مقصود من از داد سخن الله است
اول سخنم به نام بسم الله است
اقرار نبوت و ولایت دارم
منظور نبوتم رسول الله است
تکمیل شریعت محمد به جهان
با حب علی و مهر آل الله است

مقالات دیگر...