10 نکته ساده اما مهم و ضروری برای خبرنگاران قبل، حین و بعد از مصاحبه از امید جهانشاهی

انجام یک مصاحبه خبری گذشته از دانستن و بکار بستن تکنیک‌ها و مهارت‌های لازم و ضروری، نیازمند تدارک، آمادگی و دقایق و ظرایفی است که غفلت از آنها می‌تواند کار مصاحبه را مشکل یا غیر ممکن کند.

ادامه مطلب...

10 نکته بر مهارت های رسانه ای برای افراد  دانشگاهی و شخصیت های علمی، توسط فريبا علومی يزدی.

1_ بدانيد که چرا می خواهيد در رسانه حضور پيدا کنيد.

بعضی از افراد تحصيل کرده را می شناسم، که دوست ندارند در رسانه ها حضور داشته باشند، و نکته مثبتی را در اين کار نمی بينند. آنها می خواهند که تحقيقاتشان را انجام دهند و با برنامه سنگين درسی که دارند دست و پنجه نرم کنند، کارهای گروهی انجام دهند و کارهايی از اين قبيل. متناوبا، آنها از حضور يافتن در رسانه ها خودداری می کنند چرا که به رسانه ها اعتماد ندارند و نمی خواهند حیثیت خود را زیر سوال ببرند و از اينکه  با مجریان و خبرنگاران روبرو شوند می ترسند. من همه ی اينها را می دانم. موضوع ديگری که فهميدم اين است که، افراد تحصيل کرده و دانشگاهی اطلاعات صحيحی را به مردم می دهند و از اطلاع رسانی غلط به علت نداشتن اطلاعات کافی و درست به مردم خودداری می کنند. همچنين من فکر می کنم که برای افراد تحصيل کرده مهم است که رابطه ی مثبت ايجاد کنند، تا بتوانند تاثير مثبت از دانشگاهشان بر روی مردم بگذارند و بر درک نامربوط و خارج از موضوع افراد غلبه کنند. بنابراين بهتر است  با کسب مهارت  و با تجربه خوب شروع کنید  و با اخذ اجازه از دانشگاه و دانشکده تان در رسانه ها حاضر شويد.

ادامه مطلب...