درخشش فراگیران مرکز آموزش بازارکار در جشنواره اجرا و گویندگی

وبلاگ
ابزارها
تنظیمات نوشتاری

همزمان با برگزاری این جشنواره انجام گرفت
درخشش فراگیران اجرا و گویندگی مرکز آموزش بازارکار در ششمین جشنواره مجریان

ششمین جشنواره سالانه مجریان و هنرمندان صحنه ایران در شرایطی با حضور هنرمندان و مجریان صحنه ایران مورخ 26 و 27 فروردین ماه 1394 در تهران برگزار شد که فراگیران اجرا و گویندگی مرکز آموزش های تخصصی بازارکار جهاد دانشگاهی در این جشنواره خوش درخشیدند.


در این جشنواره که با حضور مجریان و گویندگان سراسر کشور برگزار شد پنج نفر از فراگیران برتر مرکز آموزش بازارکار حائز رتبه شدند که از موفقیت دوره های اجرا و گویندگی در این مرکز آموزشی حکایت دارد.
فراگیران موفق مرکز آموزش بازارکار با اشاره به کاربردی بودن دوره های اجرا و گویندگی بازارکار تاکید کردند؛ دوره های اجرا و گویندگی بازارکار که با حضور اساتید توانمند برگــزار می شود شرایطی را فراهم می کند تا آنها با تکنیک های کلامی، نحوه بیان، مهارت های کلامی و بیانی و سلامت صوت و همچنین اعتماد به نفس درگویندگی و اجرا آشنا شوند.

اشاره:
ششمین جشنواره سالانه  مجریان  و هنرمندان صحنه ایران در شرایطی  با حضور هنرمندان و  مجریان صحنه ایران مورخ 26 و 27 فروردین ماه 1394 در تهران  برگزار شد که فراگیران اجرا و گویندگی مرکز آموزش های تخصصی  بازارکار جهاد دانشگاهی در این جشنواره خوش درخشیدند.

در این جشنواره که با حضور مجریان و گویندگان سراسر کشور برگزار شد پنج نفر از فراگیران برتر مرکز آموزش بازارکار حائز رتبه شدند که از موفقیت دوره های اجرا و گویندگی در این مرکز آموزشی حکایت دارد.

فراگیران موفق مرکز آموزش بازارکار با اشاره به کاربردی بودن دوره های اجرا و گویندگی بازارکار تاکید کردند؛ دوره های اجرا و گویندگی بازارکار که با حضور اساتید توانمند برگــزار می شود شرایطی را فراهم می کند تا آنها با تکنیک های کلامی، نحوه بیان، مهارت های کلامی و بیانی و سلامت صوت و همچنین اعتماد به نفس  درگویندگی و اجرا آشنا شوند.
 
در برگزاری هر همایش،کنفرانس، برنامه، جشـــن  و سمیناری صحبت از مجری است؛ کسی که بتواند به بهترین نحو از عهده کار برآید و در طول اجرای برنامه مخاطبان و حاضران را به وجد آورد. ولی ممکن است از معدودی از این برنامه ها توانایی و مهارت مجری توجــــه‌مان را جلب کند، به راستی چه کسانی می‌توانند از عهده کار خطیری مثل اجرای یک برنامه که ممکن از از مردم عادی تا بالاترین سطوه مدیران در آن حضور داشته باشند بر آید.
آیا مجری بودن صرفا شهامت پشت تریبون قرار گرفتن است؛ آنچه همه مجریان موفق می‌گویند، مجری بودن کار سهل و آسانی نیست، مجری بودن تکاندن دســـت‌ها و زبان بدن هم نیست، اجرای خوب یقینا آموزش، اعتماد به نفس، تمرکز و صدای خوب، مهارت، مطالعه و استعداد و استمداد و توکل می خواهد، اجرا عشق می خواهد و مجری باید از آرامشی برخوردار باشد که حاضران، شنوندگان و بینندگان را به هدف برساند.
مجری به شخصی گفته می‌شود که مسئولیت اجرا و ارائه برنامه های مختلف را بر عهده دارد. این برنامه ها شامل برنامه های رادیو، تلویزیون، همایش ها، جشن ها و ... می شود.
پنجمین جشنواره هنرمندان صحنه‌ای ایران در حالی در دانشگاه شهید بهشتی تهران برگزار شد که بیش از 100 گروه و فرد حقیقی اعم از هنرمندان، مجریان، گویندگان و خبرنگاران بخش‌های مختلف خبری در رقابت های مختلف این جشنواره شرکت کردند.
در این جشنواره دو روزه که با استقبال بی‌سابقه علاقمندان به شغل و حرفه اجرا برگزار شد آسیب‌ها و فرصت‌های مختلف اجرا و گویندگی بررســــــــی شد و شرکت‌کنندگان در کارگاهها و جلسات مختلف با چاشنی شهرت و جذابیت  به اجرا و گویندگی پرداختند و برای ورود به این شغل و حرفه مهم زیر نظر استادان و داوران فن سخن و بیان آزمون دادند.
 
 

درخشش فراگیران مرکز آموزش بازارکار در جشنواره اجرا و گویندگی
پنج نفر از فراگیران دوره‌هــــــای اجرا و گویندگی مرکز آموزش بازارکار توانستند رتبه‌های برتر ششمین جشنواره اجرا و گویندگی را به خود اختصاص دهند.

سید شهاب کمال الدینی دانشجوی روانشناسی بالینی می‌گوید: جشنـــــواره ششم مجريان و هنرمندان صحنه ايران دومين حضور من در اين عرصه را رقم ميزد با اینکه سال گذشته آمادگي كامل را نداشتم و اين موضوع را بعد از ديدن اجراي بي نظير دوستان هنرمندم كامل درك كرده بودم .
وی افزود: اجراي سال گذشته من كاملا بداهه بود آن هم روبروي ديدگان برترين هاي صحنه از اقصي نقاط ايران ، جشنواره جايي براي رفاقت بود تا رقابت ، اين را پس از دوسال حضور با قطعيت ميگويم .
جو رقابت جوري بود كه حتي رقيبانت تو را تا پاي صحنه همراهي ميكردند و برايت عاشقانه كف ميزدند ....  و فكر ميكنم هدف ايران مجري نيز همين است كه توانست پس از شش سال به اين مهم دست يابد و افتخار اين امر را در كارنامه‌ي شش سالـه‌ي خود ثبت كند و البته در اين بين (فاصله زماني جشنواره پنجم تا ششم) خوشبختانه قرعه شانس به نامم افتاد و موفق به حضور در كلاس هاي فن بيان وسخنوري مرکز آموزش بازارکار جهاد دانشگاهی شدم و به دور از هر گونه اغراقي توانستم از برترين اساتيد اين حوزه استفاده كنم سركار خانوم فريبا علومي يزدي كه همچون استادي دلسوز مطالب را به جان و دلمان گره ميزد ... محمود رضا قديريان ، استاد معيني و سركار خانوم حسني دخت هر كدام دريايي از اين علم باارزش را بي منت در اختيارمان گذاشتند ....
 
اين شد كه حضورم در جشنواره ششم با اطميناني وصف ناشدني توأم شد و با وجود اينكه من جوانترين مجري حاضر در بخش بيست مجري برتر بودم و در مقابل كوله باري از تجربه‌هاي همكارانم حرفي براي گفتن نداشتن ...توانستم با همان اعتماد و اطميناني كه در وجودم ريشه دوانده بود ،رتبه ي پنجم را به نام خود ثبت كنم ...و تا آخرين لحظات هم اميدوار اين پيروزي بودم من براي اول شدن آمده بودم ولي بايد پذيرفت كه هنوز در ابتداي مسير قرار دارم و جاي كار بسيار است .

دوره های آموزشی بازارکار راه میانبر برای موفقیت در شغل اجرا و گویندگی است

طیبه کرمی دیگر مجری موفق ششمین جشنواره مجریان و هنرمندان صحنه ایراناز شیراز  نیز گفت: این جشنواره  در نهایت شور و انگیزه و هیجان برگزار شد و آنچه بسیار در این جشنواره واضح و مشهود بود، تلاش و زحمات برگزار کنندگان و شرکت کنندگان حاضر در جشنواره بود و واقعا تمام اجرا ها در جایگاه خود خوب و درخشان بود .
اما به نظر بنده دستاورد اصلی جشنواره صمیمیت ایجاد شده بین شرکت کنندگان و فتح باب دوستی های پیدار و ماندگار بود که همکارانی در حرفه اجرا در جای جای ایران باهم آشنا شدند و از هم نکته آموختند . من سعی کردم این جشنواره رو به چشم دوره آموزشی نگاه کنم .
وی با تاکید بر اینکه دوره‌های اجرا و گویندگی مرکز آموزش‌های تخصصی بازارکار بهترین مسیر مجری‌شدن است اظهار داشت: طبیعتا بنده و دیگر دوستانم که در دوره‌های آموزشی بازار‌کار شرکت کرده بودیم متفق القول به این نتیجه رسیدیم که راه میانبر را انتخاب کرده‌ایم و خیلی از مباحثی ظریف و مهم در اجرا را که در این دوره‌ها به کرات تکرار شده بود ملکه ذهن قرار دادیم و موفق شدیم.
وی افزود: احساس میکنم علاقمندان به اجرا و گویندگی می‌توانند با شرکت در دوره‌های بازارکار به مجریان موفق در سطح کشور تبدیل شوند.

دوره های اجرا و گویندگی بازارکار موثرترین دوره های آموزشی

آزاده توکلی نیز موفقیت خود را مدیون شرکت در دوره های جشنواره اجرا و گویندگی مرکز آموزش بازارکار عنوان کرد و افزود: جشنواره اجرا و گویندگی  از نظر کیفی در سطح بلایی برگزار شد و بسیاری از کسانی که شرکت کرده بودند از مجریان توانمند کشور بودند ولی بنده و چند نفر دیگر از فراگیران مرکز آموزش بازارکار با آموزش های مفیدی که در این مرکز دیده بودیم توانستیم از این آزمون موفق بیرون بیائیم و در این جشنواره با دست پر شرکت کردیم و موفق به کسب رتبه شدیم.

وی افزود: آموزش های کاربردی جهاد دانشگاهی به قدری کاربردی بود که در اجرا و مراحل مختلف مسابقه کاملا نحوه اجرای آنها مشخص و ممتاز بود و همین مساله نظر هیات داوران را در انتخاب نفرات برتر جلب کرد.
خانم توکلی از تهران افزود: شیوه‌های بیان، ادای کلمات و صوت و از همه مهمتر اعتماد به نفس در اجرا و گویندگی مهمترین موضوعاتی بود که در دوره‌های اجرا و گویندگی مرکز آموزش بازارکار آموختیم و توصیه می‌کنیم چه کسانی که مجری هستند و چه کسانی که می‌خواهند مجری باشند در این دوره ها شرکت کنند.
وی با مخاطب قرار دادن فرهنگیان، معلمان و دانش آموزان گفت: این کلاس برای این گروها بسیار اهمیت دارد و فرهنیگان و معلمان که باید همواره تاثیر پیام خود را در مخاطبان خود ببینند بیش از هر گروهی به این دوره‌ها نیاز دارند و برای ارتباط صحیح و تاثیرگذارشان موثر خواهد بود.
وی دوره اجرا و گویندگی مرکز آموزش بازارکار را دوره کامل و کاربردی برای علاقمندان اجرا و فن بیان توصیف کرد و افزود: علاقمندان و فراگیران این رشته ها فرصت را از دست ندهند چرا که من در جشنـــواره پنجم اجرا بدون این کلاس ها شرکت کردم و مقامی کسب نکردم ولی با شرکت در این کلاس ها توانستم مقام کسب کنم و موفق شوم.

یاشار قدیری از استان قزوین که هم در کلاس مقدماتی و هم پیشرفته اجرا و گویندگی بازارکار شرکت کرده می گوید: من قبلا در جشنواره اجرا و گویندگی شرکت نکرده بودم ولی با گذراندن این دوره ها موفق شدم با نخستین شرکت در جشنواره به موفقیت برسم و صاحب رتبه شوم و الان نیز آمادگی دارم این کلاس را برای ارتقاء توانمندی خود تکرار کنم.
وی با تاکید بر اینکه آموزش های اجرا و گویندگی بسیار اهمیت دارد و برای علاقمندان این حوزه بسیار ضروری است افزود: این کلاس ها را برای همه کسانی که به نوعی با بیان و سخن سر و کار دارند توصیه می کنم.

نازنین ناظم دیگر مجری موفق جشنواره اجرا و گویندگی نیز گفت: من سن زیادی ندارم ولی با حضور در کلاس های جهاد دانشگاهی بازارکار توانستم مهارت کسب کنم و مجری خوبی باشم.

محمد عاملی دیگر برنده اجرا و گویندگی نیز از موثر بودن دوره‌های اجرا و گویندگی بازارکار گفت و اظهار داشت: من کارمند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستم و باید بگویم دوره‌های آموزشی مرکز آموزش بازارکار در بحث اجرا و گویندگی فوق العاده بود و موفقیتم را مدیون این دوره‌ها و اساتید خوب آن هستم.
 

دوره جدید اجرا و گویندگی بازارکار دهم اردیبهشت آغاز می شود.
دوره جدید اجرا و گویندگی با اساتید مطرح اجرا و گویندگی کشور نیز در مرکز آموزش‌های تخصصی بازارکار جهاد دانشگاهی دهم اردیبهشت در کنار تالار وحدت تهران برگزار می‌شود علاقمندان می‌توانند با شماره های 66747747-021 تماس حاصل نمایند.

بیانیه هیات محترم داوران :
هیات داوران بعد از پایان مسابقات وارد شور شدند و نسبت به انشاء رای و بیانیه به قرار ذیل اقدام نمودند.
سخنگوی هیــــات داوران : هیات داوران ششمین جشنواره مجریان و هنرمندان صحنه ایران ، مهدی آقابیگی  را به عنوان سخن گوی هیات داوران  در مراسم اختتامیه چشنواره برگزیدند.
 چکاوک زرین جایزه ویژه هیات داوران :
جایزه ویژه هیات داوران برای چکاوک زرین ششمین جشنواره  مجریان و هنرمندان صحنه ای ایران ، به هرمز شجاعی مهر  برای سالها گویندگی و مجری برنامه های مختلف صدا و سیما و برنامه های صحنه ای تقدیم شد.
 در بخش داوری بزرگسالان :
با رای مستقیم هیات داوران از بین مجریان رقابت کننده در بالاترین سطح رقابت های بین مجریان صحنه کشور  در ششمین جشنواره مجریان و هنرمندان صحنه ایران ، افراد زیر به عنوان ده مجری برتر سال 1395 معرفی شدند و دیپلم افتخار ده مجری برتر سال را دریافت نمودند.
1-    مهدی قانع     2- حسین وکیلی
3-    نازنین ناظم    4-  صمد قربان نژاد
5-    عقیل عباسی    6- احسان ابراهیمی
7-    محمد یزدانی    8- بهزاد فراهانی
9-    طیبه کرمی    10- احسان زرشناس
 
هیات داوران در بخش ده مجری برتر سه تندیس میکروفون طلا را به افراد ذیل اعطا نمود.
1- مهدی قانع  با رای مستقیم هیـــــات داروان به عنوان مقام اول ششمین جشنواره مجریان و هنرمندان صحنه ایران، حایز تندیس میکروفون طلا و نشان مجری برتر شد.
2- حسین وکیلی  با رای مستقیم هیات داروان به عنوان مقام  دوم ششمین جشنواره مجریان و هنرمندان صحنه ایران  حایز تندیس میکروفون طلا  و نشان مجری برتر شد.
3- نازنین ناظم  با رای مستقیم هیات داروان به عنوان مقام سوم ششمین جشنواره مجریان و هنرمندان صحنه ایران   حایز تندیس میکروفون طلا  و نشان مجری برتر شد.

گزارش: امیرعلی بینام

آموزشگاه گویندگی و سخنوری موسسه شهریاران سخن (مدرسه سخن)

مدرسه سخن آموزشگاه و مدرسه تخصصی مجریگری و اصول و فنون سخنرانی


سالها با شما و همراه شما هستیم در سایت ایران مجری و باشگاه ایرانمجری. افتخار ماست تا اینبار در سایت سخنوری با شما باشیم.  صدها مقاله مرتبط به فنون سخنرانی و صدها متن سخنرانی و متن مجری گری در پردیس سخن 1400

مدرسه سخن ایران از بهترین مراکز آموزشی در زمینه سخنوری و گویندگی و مجریگری می‌باشد که با مدیریت دکتر فریبا علومی یزدی و مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکنون به آموزش بیش از ۱۰۰۰ مجری و سخنران در کشور اقدام نموده است.
شما می توانید آخرین مقالات و آموزش های مرتبط با فن بیان و سخنوری را در این سایت ببینید . برای ورود به سایت سخنوری کلیک کنید.


آخرین تصاویر از سخنوران و فراگیران مدرسه سخن و نظرات ارزشمند آنها را در قسمت نظرات گوگل مپ ملاحظه فرمایید.

روی لینک زیر کلیک کنید

گوگل مپ : مدرسه سخن ایران تاسیس ۱۳۹۵ آموزش سخنوری ، گویندگی و مجریگری

تنها یک راه برای سخنور شدن وجود دارد !