همزمان با برگزاری این جشنواره انجام گرفت
درخشش فراگیران اجرا و گویندگی مرکز آموزش بازارکار در ششمین جشنواره مجریان

ششمین جشنواره سالانه مجریان و هنرمندان صحنه ایران در شرایطی با حضور هنرمندان و مجریان صحنه ایران مورخ 26 و 27 فروردین ماه 1394 در تهران برگزار شد که فراگیران اجرا و گویندگی مرکز آموزش های تخصصی بازارکار جهاد دانشگاهی در این جشنواره خوش درخشیدند.

همزمان با برگزاری این جشنواره انجام گرفت
درخشش فراگیران اجرا و گویندگی مرکز آموزش بازارکار در ششمین جشنواره مجریان

​ سخن گفتن یک نیاز است ، خوب سخن گفتن یک فن است. زیبا سخن گفتن یک هنر است. بیاییم با هنر خود جهان بیاراییم و نقش محبت بزنیم. فریبا علومی یزدی

 آیتم های مراسم جشن فارغ التحصیلی

 بسیاری از دانشجویان و دانش اموختگان  در پایان تحصیلات خود جشنی را به مناسبت  فارغ التحصیلی بر پا می کنند. چنانچه شما نیز در حال جمع آوری اطلاعات مخصوص به این رویداد مهم هستید می توانید از این مقاله استفاده شایان ببرید.