یا مقلب القلوب والابصار   یا     مدبر اللیل و النهار    یامحول الحول والاحوال     حول حالنا الی احسن الحال

ز کوی یار می آید نسیم باد نوروزی                           از این باد ار مدد خواهی چراغ دل بر افروزی

همکارم/ همنفس و همرازم، سرکار خانم /جناب آقای .........................

سلام بهاری و چو بوی خوش آشنایی  بر تو که عمرت وفاست، مهرت دنیاست، قلبت صفاست و در نگاهت محبت هاست.

مهربان خدایا،

تورا سپاس که زلال مهربانیت را در سرچشمه وجود من جاری ساختی و مرا زن نام نهادی،تو را سپاس که گل های باغ بشریت را به من سپردی و مرا مادر خطاب کردی، تو را سپاس که مرا لبریز از لطافت و مهر کردی و لباس مرد عنوان دادی، تو را سپاس که بر مروارید وجودم پوششی از عفاف و حیا کشیدی و مرا همسر قرار دادی، مبارک باد بر تو چنین خلقتی و نیکو و گوارا باد بر من وجود چنین خالقی.

تبریک به رییس هیات مدیره واعضای منتخب اتحادیه

ذلک فضل الله یوتیه من یشاء والله واسعٌ علیم

بلی این چنین است فضل خدا         که بر هر که خواهد نماید عطا

که   الطاف   ایزد   بود    بیکران         بود   آگه  از حال   اهل  جهان


منتخب پرتوان/منتخب برگزیده ی  هیات مدیره ی اتحادیه ...................................

ذالک فضل الله یوتیه من یشاء

جناب آقای /سرکار خانم............................

انتصاب شایسته ی حضرت عالی را به عنوان مدیر عامل ......................................که ناشی از تدبیر و تلاش و مجاهدت دائمی و جدیت همیشگی شماست ، صمیمانه تبریک عرض می نماید.

تبریک انتصاب مدیر روابط عمومی بانک

ادخلوها بسلام امنین

سرور/دوست/ همکار  متعهد و مجرب جناب آقای /سرکار خانم...............

انتصاب شایسته و بایسته ی حضرت عالی به  عنوان رییس/مدیر/ مدیرکل/  روابط عمومی بانک.............. را  مشفقانه و مشتاقانه تبریک عرض می نماید.

ان فضله کان علیک کبیرا

که فضل خدا هست برتو زیاد                  مبرهیچ گاه لطف ایزد ز یاد

 حضور  تلاش ظهور / محبت ظهور /  مدیر مدبّر/ جناب آقای .........................
انتصاب شایسته و بایسته ی حضرت عالی به عنوان ریاست محترم سازمان...........................  استان ............. سرچشمه ی زلال لطف حضرت  دوست است که بسیار باعث مسرت و خشنودی است.

در جواب تبریک و ارسال دسته گل برای مدیر جدید


و ما تفعلوا من خیر یعلمه الله  197 بفره

چو نیکی نمایید در روزگار       از آن هست آگاه پروردگار


حضور معرفت  ظهور جنا ب آقای  .........................................

الهی حجکم مقبول و سعیکم مشکور


ذالک و من یُعظم شعائرالله فانّها من تقوی القلوب   32 حج


جناب آقای حاج/حاج آقا  ........................................

با هزاران آفرین بازگشت افتخار آفرین جناب عالی و بانوی گرامیتان از حج تمتّع و زیارت اهل قبور که با معنویت و عشق زلال الهی همراه و همگام  بوده است ;  به شیوه ی پاکدلان و پاکبازان و به رسم تقدس و تبرّک ، تبریک عرض می نماید.

مقالات دیگر...