گر من از باغ تو یک میوه بچینم چه شود؟با دکلمه فریبا علومی یزدی

بانک زیر صدا
تنظیمات نوشتاری

گر من از باغ تو یک میوه بچینم چه شود؟با دکلمه فریبا علومی یزدی - غزل 228 حافظ - نسخه گنجوی شیرازی

مجری

{denvideosound/banou/banuyesokhan.mp3}

گر من از باغ تو یک میوه بچینم چه شــود ؟!                                    پیش پایی به چراغ تـو بـبـیـنـم چه شــود ؟!

یـا رب انـدر کـنـف سـایـه‌ی آن ســرو بـلـنـــد                                  گر من سوخته یکـدم بـنـشـیـنـم چه شود ؟!

آخـر ای خـاتـم  جـمـشـیـد  سلیمان  آثـار                                    گر فُـتـد عکس تـو بر لعل نگینم  چه شود ؟!

زاهد شـهـر چو مِـهـر ملِک و شَـحـنـه گـزیـد                                 من اگر مِـهـر نگاری بگزیـنـم چـه شــــــود ؟!

عقلـم از خانه به در رفت ، وگر مِی این است                                 دیدم از پیش که در خانه‌ی دیـنم چه شود ؟!

صرف شد عمر گرانـمایه به معشـوقه و مِـی                                  تا از آنم چه به پیش آید ، از اینم چه شود ؟!

خواجه دانست که من عاشقم و هیچ نگفت                                   حـافــظ ار نیز بداند که چنیـنم ، چه شـود ؟!


 

صحیح ترین دکلمه غزل های حافظ توسط موسسه بانوی سخن پارس و با دکلمه زیبای فریبا علومی یزدی از نسخه انجوی شیرازی در استودیو ایران مجری تهیه شده است .

در جمع آوری این آلبوم زیبا ، گزیده غزلیات زیبای حافظ به شیوه ای ساده و روان و با هدف استفاده عموم علاقه مندان شعر و شاعری و همچنین دانشجویان و استادان زبان و ادبیات فارسی ؛ تهیه شده است . این آلبوم زیبا هدیه ای است برای طبع دیر پسند اصحاب علم و ارباب ذوق .

از گرانبهاترین و ارزشمند ترین نسخه های موجود غزلیات حافظ که در دانشگاه های ادبیات و زبان فارسی برای تدریس استفاده می شود نسخه انجوی شیرازی است .