کمیته ها - کمیته اجرایی - تیم تدارکات

آیین تشکیلات کنفرانس های ملی و بین المللی
ابزارها
تنظیمات نوشتاری

 

کمیته ها - کمیته اجرایی - تیم تدارکات

اعضاء تیم:

 

شرح وظایف:

1. قرارداد با شرکت پیمانکاری در رابطه با نیروی خدماتی برای روزهای کنفرانس

2.نظارت بر نحوه نظافت کلیه مکانهای موجود در محل کنفرانس

3. هماهنگی با واحدهای آتش نشانی ، اورژانس ، و نیروی انتظامی جهت روزهای کنفرانس

4. برنامه ریزی جهت تنظیف محل کنفرانس در روزهای کنفرانس و روزهای قبل از کنفرانس  دوم کنفرانس

5. هماهنگی با تیم مالی جهت کلیه پرداختها

 

تیم های مرتبط:

1- تیم مالی

2- کلیه تیم هائی که در روزهای کنفرانس و روزهای قبل از کنفرانس احتیاج به نیرو دارند.

 

افراد و واحدهای مرتبط:

1.      محل کنفرانس

2.      آتش نشانی

3.      اورژانس

4.      نیروی انتظامی

5.      نیروی خدماتی

 

چنانچه در هر مورد از مطالب سوالی  داشتید با فریبا علومی  یزدی  مشاور عالی کنفرانس ها تماس بگیرید تا شخصاً به سوالات شما جواب دهند.