کمیته ها - کمیته هماهنگی- تیم اسپانسر

آیین تشکیلات کنفرانس های ملی و بین المللی
ابزارها
تنظیمات نوشتاری

 

کمیته ها - کمیته هماهنگی- تیم اسپانسر

مسئول تیم:....................................


شرح وظایف:

1. هماهنگی با اعضاء کمیته برگزار کننده جهت تنظیم جدول مبالغ ، جهت حمایت از کنفرانس و تعیین شرایط و روال اسپانسر شدن برای کنفرانس

2. پیدا نمودن راهکارهای گوناگون جهت ترغیب صاحبان  ................... به شرکت در کنفرانس

3. برگزاری جلسات و ملاقات با صاحبان ...................  وارائه جدول تنظیم شده در بند 1  به  آنها

4. ارسال دعوتنامه و بولتن کنفرانس به صاحبان ................ کل کشور و  ترغیب آنان به حمایت مالی کنفرانس و ارسال جدول تنظیم شده در بند1 به نامبردگان

5. هماهنگی با تیم تبلیغات جهت پیدا نمودن راهکارهای تبلیغاتی برای حمایت مالی هر نوع سازمان و شرکتی از کنفرانس

6. تهیه لیست شرکتهای متقاضی برای اسپانسر شدن در کنفرانس و هماهنگی با تیم مالی جهت واریز مبالغ پرداختی

7. ارسال لیست شرکتهای اسپانسر کنفرانس به تیم تبلیغات و هماهنگی جهت آوردن نام آنها در بروشورها ، پوسترها و یل بنرهای کنفرانس

8. ارسال لیست شرکتهای اسپانسر کنفرانس به تیم وب سایت و هماهنگی جهت آوردن نام آنها در وب سایت

9. ارسال لیست شرکتهای اسپانسر به تیم روابط عمومی تا در صورت نیاز جهت تهیه فیلم و یا مصاحبه

10. ارسال لیست شرکتهای اسپانسر به تیم انتشارات جهت آوردن نام آنها در کتاب کنفرانس

 

 

تیم های مرتبط:

1. اعضاء کمیته برگزار کننده

2.تیم مالی

3.تیم تبلیغات

4.تیم روابط عمومی

5.تیم انتشارات

 

 

افراد و واحدهای مرتبط:

1. صاحبان ................

2.سازمان و شرکت

3.شرکتهای اسپانسر

 

 

چنانچه در هر مورد از مطالب سوالی  داشتید با فریبا علومی  یزدی  مشاور عالی کنفرانس ها تماس بگیرید تا شخصاً به سوالات شما جواب دهند.