رهنمودهایی‌ برای‌ سخنرانی‌ و سخنوری‌

سخنوری در کنفرانس ها ويژه سخنرانان
تنظیمات نوشتاری

این نکات ساده را به خاطر بسپارید. در ادامه و به تفصیل هر کدام از این نکات در فنون سخنوری توضیح داده شده است. هر چند این نکات کوتاه ساده به نظر می رسند ولی هر کدام از آنها فوق العاده هستند . بنابراین اطمینان دارم در این نکات اندیشه خواهید کرد.

 

1 ـ اگر می‌خواهید ناطق‌ شوید اول‌ میل‌ آن‌ را شدیداً در خود ایجاد کنید و به‌ سخن‌ گویندگان‌ و سخنوران خوب‌ گوش‌ فرا دهید .

2 ـ در سخنوری‌ باید راستگو ، صمیمی‌ و خیرخواه‌ باشید و برای‌ ایجاد انفعالات‌ شورانگیز در شنونده‌ باید خود سوزی‌ در سر داشته‌ باشید .

3 ـ وقتی‌ در حضور جماعت‌ برای‌ سخنوری‌ حاضر می‌ شوید هیات‌ خود را درست‌ و به‌ قاعده‌ بسازید.

4 ـ آنچه‌ را می‌ خواهید بگویید قبلاً برای‌ خود واضح‌ و معلوم‌ نمایید .


5 ـ خود را به‌ جای‌ شنوندگان‌ بگذارید و با توجه‌ به‌ این‌ نکته‌ مطالب‌ خود را تنظیم‌ کنید .


6 ـ فوراً وارد مطلب‌ شوید و طبیعی‌ و ساده‌ و روان‌ و موزون‌ سخن‌ بگویید .


7 ـ بلند صحبت‌ کنید تا همه‌ بشنوند و در سخن‌ گفتن‌ از تجربیات‌ و مشاهدات‌ خود ،رغبت‌ و منافع‌ شنوندگان‌ را در نظر بگیرید .


8 ـ از پراکنده‌ گویی‌ و پر چانگی‌ که‌ یکی‌ از بزرگترین‌ آفات‌ سخنوری‌ است‌ بپرهیزید .


9 ـ از بکار بردن‌ عبارات‌ بلند و عالمانه‌ و فضل‌ فروشی‌ دوری‌ جویید .


10 ـ اگر می‌ خواهید سخنان شما‌ مؤثر واقع شود چهار کلمه‌ شور ، احساس‌ ، روح‌  و  هیجان‌ را فراموش‌ نکنید .


11- در بیان‌ مطالب‌ موقع‌ شناسی‌ را از نظر دور ندارید .


12 ـ تند و با سرعت‌ حرف‌ نزنید .


13 ـ حروف‌ آخر کلمات‌ را نخورید .


14 ـ در سخن‌ گفتن‌ ، مطالب‌ خارج‌ از بحث‌ را به‌ میان‌ نکشید .


15 ـ هر وقت‌ سخنوری‌ در پیش‌ دارید قبل‌ از آن‌ جسم‌ و روح‌ خود را خسته‌ نکنید .

 

مطلب مرتبط: یازده رهنمود که سخنرانان حرفه ای نباید انجام دهند.