خبرنامه ایران مجری /شماره 6 /اردیبهشت/90 - همراه با ترانه بانوی بهشتی

خبرنامه
تنظیمات نوشتاری

رهنمود هایی  برای بخشيدن والدين

والدين هميشه بهترين کارها را برا ی فرزندانشان انجام نمی دهند. آنها گاهی فرزندانشان را مورد صدمه جسمی و روحی قرار می دهند. وقتی کودکان بزرگ می شوند، صدماتی که در دوران کودکی به آنها وارد شده است به اشکال مختلفی در شخصيت آنها تاثير می گذارد. بخشش والدين می تواند کمک بزرگی برايتان باشد. در اينجا نکاتی را در مورد اين که چه طور و چرا بايد اين کار را انجام دهيم، آورده ايم.

 

 • _ از عواقب نبخشيدن آگاه باشيد.

بعضی افراد نمی خواهند والدينشان را ببخشند. اين افراد، خشم، رنج و درد را برای تمام عمر همراه خود حمل می کنند. آنها احساس درد و رنج دوران کودکيشان را برای هميشه ادامه می دهند. اين افراد به خودشان صدمه می زنند. از خود بپرسيد که آيا به همراه داشتن اين درد و رنجش کمکی به شما خواهد کرد؟

 • _ به دوش کشيدن غم و رنج مانند اين است که شما سم بنوشيد و منتظر باشيد ديگران نابود شوند.

وقتی درد و رنج را با خود می بريد، غم و رنج به شما بيشتر از شخصی که اول آزارتان داده است، صدمه می زند. رنج و غم باعث سخت شدن قلبتان و همين طور شريان های آن می شود. با اين کار شما صدمه می بينيد، نه آنها.  با بخشش آنها، سالم تر خواهيد بود.

 • _ از خود بپرسيد" چرا که نه ؟ "

از خود سوال کنيد " چرا نبخشم؟ " چه خطری در بخشيدن وجود دارد؟ بخشيدن به اين معنی نيست که شما از آنچه اتفاق افتاده چشم پوشی می کنيد و يا از آن اتفاق طرفداری می کنيد، و همين طور به اين معنی هم نيست که آنچه اتفاق افتاده را فراموش کرده ايد، بلکه به اين معنی است که می توانيد بگذريد و ببخشيد، بنابراين اجازه می دهيد شادی و نشاط بيشتری وارد زندگيتان شود.

 • _ برای آنها نامه بنويسيد.

ممکن است والدينتان ديگر در قيد حيات نباشند و يا با شما زندگی نکنند، اما هنوز می توانيد برايشان نامه بنويسيد. آنچه در دل و قلب خود داريد روی کاغذ بياوريد. اجازه دهيد غم و ناراحتی از وجودتان بيرون رود. بگذاريد درد و رنج خارج شوند. نيازی نيست که نامه تان را ارسال کنيد. تنها با نوشتن نامه می توانيد تسکين يابيد. سپس بگذاريد نامه تان از بين برود_ می توانيد آن را پاره کنيد و به دست نسیم بهاری یا آب روانی  بسپارید.

 • _ با آنها درباره اتفاقی که افتاده صحبت کنيد.

اگر هنوز با والدينتان در ارتباط هستيد، ممکن است دوست داشته باشيد تا درباره مشکل پيش آمده با آنها گفتگو کنيد. نگاه کردن به موضوع از ديدگاه آنها ممکن است درک متفاوتی از اتفاق پيش آمده را به شما بدهد و باعث می شود تا راحت تر بتوانيد آنها را ببخشيد.

 • _ کمک بخواهيد.

کمک بگيريد. اگر واقعا برايتان سخت است والدينتان را ببخشيد يا اينکه می ترسيد با صحبت درباره اتفاق پيش آمده، بحث و گفتگو بينتان پيش آيد، از اطرافيان  بخواهيد به شما کمک کنند، از مشاور، روانشناس و يا هر کسی که مورد تاييدتان است کمک بگيريد. آنها می توانند شما را در حل مشکلتان ياری دهند.

 • _ ترانه يا شعر بنويسيد.

مطمئناً اشعاری را در رابطه با غم و اندوه، درد و رنج، اعتراض و عصبانيت شنيده ايد. صدمه های وارد شده را به سمت چيزی خلاق نظير يک شعر، ترانه و حتی يک کتاب متمايل سازيد. ممکن است به شما کمک کند. من افراد بزرگی را می شناسم که به زندگی نامه پر رنج و مشقت خود افتخار می کنند.

 • - نقاشی کنید.

اگر اهل شعر و ترانه نیستید ، تصويری از صدمات و رنج هايی که به شما وارد شده بکشيد، اطمینان می دهم از آنها رهايی پيدا خواهيد کرد.

 • - مهربانی را تمرين کنيد.

حس مهربانی و خوب بودن نسبت به والدينتان را در خود گسترش دهيد. آنها را در ذهن خود تجسم کنيد و برايشان آرزوی خوب بودن و سلامتی کنيد. اين تمرينات را آنقدر انجام دهيد تا درد و رنج، آرام آرام از وجودتان محو شود.

 

 


 

در طلیعه روز مادر و روز زن ، فرصت را برای پرداختن به نکاتی از ارتباطات می پردازم به عنوان چگونه از مادران سالمند و بستگان خود  عیادت کنیم.ملاقات افراد سالخورده هميشه کار ساده ای نيست و به کار گرفتن يک سری نکات مشابه برای تمام افراد پير غير ممکن است، همان طور که رفتار خانواده های مختلف با کودکانشان متفاوت است، و هيچ خانواده ای مانند يک خانواده ی ديگر رفتار نمی کند. در اينجا يک سری نکات کلی را برای شما آورده ام تا بتوانيد به رابطه تان با والدين تان و افراد سالخورده بيشتر فکر کنيد، اين نکات می توانند تا حد زيادی به شما کمک کنند.

ملاقات والدين سالخورده يا ديگر بستگان:

 

 • به والدين سالخورده تان حق تقدم بدهيد.

در دنيا فعاليت ها و کارهای بسياری وجود دارند که می توان انجام داد و با انجام دادن و سرگرم شدن با آنها زمانی برای گذراندن وقت با والدين سالخورده باقی نمی ماند. اما بدانيد که بايد زمانی را به والدينتان و انجام دادن فعاليت هايی با آنها اختصاص دهيد. گاهی لازم است که به فعاليت ها و کارهای ديگرتان " نه " بگوييد.

 • کشف کنيد که چه چيزهايی باعث خوشحالی و لذت آنها می شود.

سخت است که حدس بزنيد والدينتان با انجام چه کارهايی و يا با دريافت چه چيزهايی خوشحال می شوند. با اين حال می توانيد به عکس العمل و واکنشی که نسبت به فعاليت های مختلف از خود نشان می دهند دقت کنيد. برای مثال، می توانيد والدينتان را برای گردش بيرون ببريد. در مسير در مورد مکان های مختلف مانند پارک، موزه، سينماو...با آنها صحبت کنيد و از واکنشی که نشان می دهند، می توانيد بفهميد که ترجيح می دهند کجا بروند.کاری که باعث خوشحالی آنها می شود را انجام دهيد.

 • نگرانی ها و تشويش های آنها را کاهش دهيد.

برای بيشتر افراد سالخورده وجود سرويس بهداشتی مهم است. شايد از نياز آنها به سرويس بهداشتی عصبانی شويد و فکر کنيد که موضوع مهمی نيست، اما برای آنها مهم است. بنابراين به جای اينکه عصبانی شويد، به والدينتان اطمينان بدهيد . اگر برای گردش بيرون می رويد، زودتر از آنها به آن محل برويد و از وجود سرويس بهداشتی مناسب در آن محدوده اطمينان پيدا کنيد و بگذاريد آنها هم اين موضوع را بدانند. اين کار باعث می شود والدينتان از گردش لذت ببرند، به جای اينکه به خاطر نبود سرويس بهداشتی نگران باشند.

 • موضوعات جذاب پيدا کنيد.

بعضی از ما وقتی والدين سالخورده مان را می بينيم، چيزی برای گفتن نداريم؟ شما اين گونه نباشيد. از قبل در مورد آنچه می خواهيد به آنها بگوييد، فکر کنيد. موضوعات مختلفی را برای صحبت کردن انتخاب کنيد. و مشتاقانه موضوع صحبت را مطرح کنيد و در مورد آن موضوع با آنها گفتگو کنيد.

 • لحظات خوشی را ثبت کنيد و دوباره آن لحظات را ايجاد کنيد.

اگر آنقدر خوش شانس هستيد که با پدر و مادرتان لحظات خوشی را سپری کرده ايد، موقعيتی را ايجاد کنيد که دوباره بتوانند آن لحظات به ياد ماندنی را تجربه کنند. و اگر با خود دوربين داريد، می توانيد با گرفتن عکس از آن موقعيت و با دادن عکس به آنها برای بار سوم نيز آن خاطرات را برايشان تداعی کنيد!

 • از گذشته ها و اتفاقاتی که در آنها افتاده است صحبت کنيد.

بسياری از افراد سالخورده دوست دارند درباره اتفاقاتی که در گذشته اشان افتاده صحبت کنند. مشتاق شنيدن صحبت هايشان باشيد. می توانيد از خاطراتی که در دوران کودکی تان اتفاق افتاده است استفاده کنيد. اين موضوعات می توانند برای هر دوتان جالب و خنده آور باشند. می توانيد در مورد افرادی که در گذشته و در روزهای خوب کودکی در زندگی تان نقش داشتند، در مورد اين که زندگی در گذشته با زندگی حالا چه قدر تفاوت داشته است، درباره تغييراتی که در زندگيتان پيش آمده، و هر چيز ديگری صحبت کنيد. در مورد علايق مشترکتان صحبت کنيد. درباره گذشته ها و اتفاقاتی که در گذشته ها پيش آمده صحبت کنيد.

 • با اشتياق و خوشحالی موضوع صحبت را عوض کنيد.

اگر والدين سالخورده تان ناله و شکايت می کنند و يا به صحبت های منفی درباره افراد ديگر می پردازند، يا اينکه در مورد سختی هايی که از سر گذرانده اند حرف می زنند، مشتاقانه و با خوشحالی موضوع صحبت را عوض کنيد و آنها را از اندوه خارج سازيد. راه های مختلفی برای اين کار وجود دارد. برای مثال، اخيرا یکی از اقوام  سالمند را ملاقات کردم، او شروع به ناله و شکايت کرد. در مورد اينکه به سختی می تواند از خانه بيرون برود و کارهايش را انجام دهد صحبت می کرد. در بين صحبت هايش از مسافرت زیارتی که اواخر رفته بود آگاه شدم و موضوع صحبت را به سمت اينکه سفر زیارتی چگونه بوده و در مورد اتفاقاتی که در سفرش افتاده بود، تغيير دادم. با اين کار او با اشتياق در مورد سفرهايش برايم توضيح داد و ديگر از شکايات و ناله ها خبری نبود. هر جا نياز شد موضوع صحبت را تغيير داده و کنترل مکالمه را در اختيار بگيريد.

 • به ملاقات های کوتاه بسنده کنيد.

افراد سالخورده از ملاقات های طولانی خسته می شوند. بدانيد که آنها دوست دارند زمان ملاقاتشان چه اندازه باشد. تصور نکنيد که می دانيد زمان ملاقاتتان چه قدر بايد باشد، به جای آن از آنها بپرسيد. زمان ملاقات برای افراد مختلف، می تواند متفاوت باشد. و اگر آنها از اين زمان مطمئن نيستند و يا شما اطمينان نداريد، به علائم خستگی در آنها توجه کنيد، مثلا زمانی که خيلی آرام و ساکت هستند، جواب های کوتاه به شما می دهند، يا نگاه خيره دارند! بيشتر از اين خود و آنها را خسته نکنيد.

 • از آنها بپرسيد که چگونه ارتباطی را دوست دارند.

برای عزیزانی که خارج از ایران هستند و یا در شهر های دور تر از والدینشان ، این توصیه را دارم.سخت است بدانيد که والدينتان چه کاری را بيشتر دوست دارند. بعضی از والدين دوست دارند که فرزندانشان کمتر به ملاقاتشان بيايند و بيشتر تماس تلفنی داشته باشند، و بعضی ديگر برعکس. برخی ديگر دوست دارند از طريق نامه با اطرافيانشان در ارتباط باشند. پس بهتر است بدانيد که آنها بيشتر به انجام چه کاری اشتياق دارند و اگر امکان دارد همان کار را انجام دهيد.البته نباید تصور کرد که کارهای دلخواه خودتان لازم نیست. خواستم دلنگرانی های خانواده را یادآوری نمایم. شاید آنها نگران هزینه های شما باشند .

 • فعاليت های مشترک با هم انجام دهيد.

والدينتان دوست دارند چه کارهايی را انجام دهند؟ تماشای باغ، تماشای پرندگان، تماشای تلويزيون، زيارت اماکن مذهبی، غذا خوردن بيرون، گوش دادن به اخبار، حل کردن جدول، گوش دادن به موسيقی،..... ؟هر جا که ممکن است اين فعاليت ها را به شکل گروهی با هم انجام دهيد. برای مثال، اگر دوست دارند ختم قرآن بگذارند یا سفره نذری بیاندازند ، به آنها در انجام اين فعاليت کمک کنيد. و يا گاهی برای رفتن به مسجد و يا پارک آنها را همراهی کنيد. حتی در پارک می توانيد با دوستان آنها هم آشنا شويد. با انجام فعاليت های مشترک می توانيد آنها را خوشحال کنيد.

 

 

 


 

 


 گزیده ی نامه های رسیده به سایت:

«با سلام خواستم تشکر کنم از حضور سبزتون توی شهر یاسوج بنده به شخصه کلی استفاده کردم از این همه علم و انرژی سرشار شما. من کتابهای زیادی از بزرگان خوندم ولی حس انرژی مثبت شما از نزدیک تاثیر جالبی روی من گذاشت امیدوارم توی شهر ما بهتون خوش گذشته باشه دوست دارم باز هم شاهد حضورتون توی شهر یاسوج باشم

حسنت به ازل نظر چه در کارم کرد                               بنمود  جمال  و  عاشق  و  زارم کرد

من  خفته بدم به  ناز در کتم عدم                                حسن تو به دست خویش بیدارم کرد»

جناب آقای حسین محمودی

سلامی سرشار از محبت و مودت نثار وجود مهربانتان.
از دریافت خبر مسرت بخش شما و تاثیر مثبت درونی شما طی این سمینار، بسی مسرور شدم. طبیعت زیبای یاسوج پایتخت طبیعت ایران، بر طبیعت دلپذیر درون ساکنان آن تاثیر مثبت گذاشته است. از لطف شما سپاسگزارم و امیدوارم شاهد موفقیت دوچندان شما و همه ی یاسوجی های عزیز باشم.


 

«سركار خانم علومي يزدي ضمن عرض سلام و شاد باش خدمت حضرتعالي ،بنده كرمي هستم و در سمینار فن بیان و سخنوری حضرتعالي كه به مدت 3روز در ياسوج برگزار گرديد بينهايت استفاده  فراوان بردم .بر خود واجب دانستم كه از حضرت عالي تشكر نمايم ،مگر نه اين است كه در دين ما گفته شده هر كس كلمه اي به من بياموزد مرا بنده خويش  ساخته ،از خداوند  منان موفقيت وسربلندي سركار را از خداوند منان آرزومندم برادر كوچك شما كرمي»

جناب آقای کرمی سلام، از ابراز لطف شما بی نهایت سپاسگزارم. از ارسال داستان اثربخش و پندآموز جناب عالی بهره بردم. از اینکه به مدت 3 روز در خدمت شما در شهر زیبا و دل انگیز یاسوج بودم ، خدای را شاکرم. امید آن دارم در تمام مراحل زندگی موید و منصور و مسرور باشید.


 

«بسمه تعالی
استاد عالیقدر ، ادیب توانا  سرکار خانم علومی یزدی
سلام علیکم .خداقوت
باعرض سپاس فراوان از تشریف فرمایی حضرتعالی درسمینار آموزشی فن بیان و سخنرانی در یاسوج.
نبوغ فکری وادبی وکلامی سرکارعالی درخلق جملات زیبا و پرمعنا درخور ستایش و تقدیرفراوان است . ازدرگاه ایزد متعال عزت وسربلندی وسلامتی سرکارعالی وخانواده محترمتان رامسئلت می نمایم  همواره منتظر رهنمودهای عالمانه شما هستم./باتشکر/سیاوش اسدزاده»

سلام گرم و صمیمانه خدمت مجری توانمند جناب آقای اسدزاده
از اجرای شما لذت بردم و بیشتر آن که به مطالب بنده توجه کردید و عمل نمودید. شما انسان وارسته و نجیبی هستید که با علاقه ی وافر و انگیزه ای قوی خواهان ارتقای علمی و عملی سطح اجرای خود هستید. امیدوارم مراتب را به نحو احسن به کار بندید و در آینده ی بسیار نزدیک شما را در جرگه ی مجریان قدرتمند ایران زیارت نمایم.

پیام ها و نامه های محبت آمیز شما مردمان خوب در پایتخت طبیعت ایران "یاسوج"بدستم رسید و به خاطر ظرفیت محدود این خبرنامه ،سه نامه اول را انتشار داده ام تا بدانید که برای دریافت نظرات شما چه اندازه مسرور و مشعوف گردیدم. نامه های دیگر را در زمان های دیگری انتشار خواهم داد. از سخنان مثبت و زیبای شما انرژی گرفتم.


سرکار محترم خانم علومی یزدی

احتراماً آشنایی بنده با سرکار در روزهای برگزاری کنفرانس بین المللی ظرفیت های بخش تعاون بسی موجب مسرت و مباهات گردید و به صورت مضاعف ، به عنوان  هم وطن باذوق، خوش قریحه و مسلط به فن بیان و نکته سنج با وجد و شعف وصف ناپذیر.
از این همه استعداد، احساس غرور و  افتخار نمودم. ان شاء الله در پناه الطاف ایزد منان همیشه موفق باشید./با تشکر فراوان/فهیمی/
شرکت بین المللی نام آوران راه و ابنیه 90/01/30


درود بر شما و همت بلندتان

خبرنامه ايران مجري را دوست دارم و با اميد به ديدن آن هر بار Inbox ايميلم را باز ميكنم.
مطالبش كوتاه، مفيد و فراتر از آن انرژي بخش هستند. گويي كه دمي را با دوستي عزيز و پيري فرزانه همنشين بوده و پس از برخاستن، احساسي خوب و سبك با من همراه مي شود.
اجرا اوج تسلط و سخنوري ست، شايد از اين گذر بتوان "لكنت زبان" را چاله هاي تاريك اين وادي ناميد.
بر اين باورم كه بررسي، بحث و راههاي مقابله با اين معضل گفتاري از ديدگاه سخنور توانايي چون شما، افقهاي جديد و روشني را در جهت فايق آمدن بر اين مشكل خواهد گشود./با سپاس فراوان/رضا صابر

با سلام و عرض ادب جناب آقای صابر.

به امید خدا در خبر نامه های بعدی در این مورد هم مطالب ارزشمندی را در اختیار علاقه مندان قرار می دهیم. متشکرم.


این خبر نامه توسط  ایران مجری و زیر نظر فریبا علومی یزدی انتشار یافته است.ارسال این خبر نامه برای دیگر دوستان و مجریان و سخنوران ایران زمین ، مزید امتنان است.