نمونه فرم نظر خواهی همایش ها

آیین تشریفات کنفرانس های ملی و بین المللی
ابزارها
تنظیمات نوشتاری

نمونه فرم نظر خواهی همایش ها

مخاطبان گرامی  ایران مجری :نمونه های فرم نظر خواهی همایش را برای استفاده شما قرار داده ایم. شما می توانید تغییرات دلخواه را در آن اعمال نموده و  نمونه نظر سنجی  خود را مورد استفاده قرار دهید .

 

همچنین شما می توانید نمونه فرم نظر خواهی 2 را هم ببینید.

مدعوين محترم ضمن عرض سلام و خيرمقدم خواهشمند است به منظور بهبود برنامه های علمی و اجرایی کنفرانس، به پرسش های زير پاسخ دهيد:

نحوه ی اطلاع رسانی پیش ازهمایش

0 بسیارضعیف                  0 ضعیف                         0 متوسط                         0 خوب                           0 عالی

توضیح بیشتر:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

نحوه ی اجرای مجری صحنه همایش

0 بسیارضعیف                  0 ضعیف                         0 متوسط                         0 خوب                           0 عالی

توضیح بیشتر:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

نحوه ی اجرای مراسم افتتاحیه

0 بسیارضعیف                  0 ضعیف                         0 متوسط                         0 خوب                           0 عالی

توضیح بیشتر:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

کیفیت اجرایی برگزاری همایش

0 بسیارضعیف                  0 ضعیف                         0 متوسط                         0 خوب                           0 عالی

توضیح بیشتر:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

کیفیت علمی مقالات همایش

0 بسیارضعیف                  0 ضعیف                         0 متوسط                         0 خوب                           0 عالی

توضیح بیشتر:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

کیفیت محل برگزاری همایش

0 بسیارضعیف                  0 ضعیف                         0 متوسط                         0 خوب                           0 عالی

 

توضیح بیشتر:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

نحوه ی پذیرایی درهمایش

0 بسیارضعیف                  0 ضعیف                         0 متوسط                         0 خوب                           0 عالی

 

توضیح بیشتر:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

نحوه ی برخورد تیم اجرایی همایش

0 بسیارضعیف                  0 ضعیف                         0 متوسط                         0 خوب                           0 عالی

 

توضیح بیشتر:.........................................................................................................................

 

مدت زمان همایش

0 بسیارضعیف                  0 ضعیف                         0 متوسط                         0 خوب                           0 عالی

توضیح بیشتر:...................................................................................................................................

آیا کارت ورود به همایش خود را به موقع دریافت کرده اید ؟                               0بله                 0 خیر

 

چه پیشنهادهایی جهت بهتر برگزارشدن  همایش  بعدی دارید؟.......................................................................................

....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

برگزاری چه همایش های دیگری را پیشنهاد می کنید؟..................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

 

نام ونام خانوادگی :   ...................................      محل کار: .......................................  ایمیل :................................

 

باتشکرفراوان از نظرات شما. این اطمینان به شما داده می شود نظرات شما در همایش های بعدی اعمال خواهد شد.