تقدیر نامه ایثارگر پرتلاش و پژوهشگر در کسب مقام علمی

تقدیر و تشکر برای دانشجویان،دانشگاهیان
ابزارها
تنظیمات نوشتاری

ویوثرون علی انفسهم ولوکان بهم خصاصه ( حشر 9)


ایثارگر راسخ / استوار/ مصمم /فداکار........................................


علم دوستی ، عالم پروری ، احترام و اکرام به عالمان و علم آموزان اگر توسط ایثارگران  تبیین وتبلیغ شود قطعا موجی جدید از تفکر علمی و اخلاق عملی به وجود می آورد.


امروزه تفکر و ایده ی ایثارگران درجهان اسلام طنین انداز شده است .اخلاق ، شجاعت وآینده نگری درعلم سه نیاز اصلی و اساسی حرکت ایثارگرانه و سریع علم دراین موقعیت زمانی است که موید حرکت همه جانبه درعلم است .

این نوع حرکت علمی - ایثارگری ، توان رقابت ، رفاقت و تقابل علمی درجامعه ی جهانی را به وجود خواهد آورد.


بدین وسیله این لوح تقدیر به پاس حضور مقتدرانه ی علمی ومعنوی شما درعرصه های مختلف  آموزشی /کسب رتبه ی علمی ................................که عاملی اساسی دراثبات توان واقعی نظام است ; در کمال ارادت و امتنان تقدیم حضور ایثارگرانه ی شما می گردد.


با امید به این که با توجه به توانایی های علمی و وسعت نظر پیشگام ارایه ی پیشنهاد های علمی باشید و توفیقات خاصه ی الهی قرین طریق عزت مدارتان باشدجایی نرسد کس به توانایی خویش                الا تو چراغ رحمتش داری پیش

 

فریبا علومی یزدی

مهر89