لوح سپاس به نماینده ولیه فقیه جهت مساعدت به دانشگاه

تقدیر و تشکر برای دانشجویان،دانشگاهیان
ابزارها
تنظیمات نوشتاری

وعد الله الذین امنوا و عملوا الصالحات لهم مغفره و اجر عظیم               ( مائده  9)

بر آنها که هستند مومن به رب                      نمایند  کار  نکو  در  طلب
خدا وعده داده است بر مغفرت                      دهد اجر بسیار در آخرت

حضرت حجة الاسلام و المسلمین جناب حاج آقای .................... نماینده ی محترم ولی فقیه در ...................

پیوند علم و ایمان و محصول مبارک آن شامل رشد و توسعه و نیک زیستی در همه ی شئون زندگی از جمله اصولی است که توجه به آن در دانشگاه به مثابه ( اصلها ثابت و فرعها فی السماء ) پیوسته منشا خیرکات و برکات در سطوح مختلف اجتماعی خواهد شد. دانشگاه چشم بینا و چراغ راهنمای ملت خویش است و مساعدت در اشاعه ی علم و معرفت بسی مطلوب و ارزشمند است.

 

بدین وسیله، به پاس سپاس از حمایت های مالی و معنوی حضرت عالی جهت تقویت و تحکیم نیازهای دانشگاه ............. که با خلوص نیت و از روی کرامت و سخاوت محقق گشته؛ این لوح تقدیر در کمال اخلاص و ارادت تقدیم محضر شرافتمندانه ی جناب عالی می گردد.

تویی آن گوهر پاکیزه که در عالم قدس                           ذکر خیر تو بود حاصل تسبیح ملک

از حضرت ربّ العزّه تمنا دارد، همسو و هماهنگ در پیشبرد آرمان ها و وظیفه ی خطیر خویش توفیق یافته و همواره بر قله های رفیع ظفرمندی ترفیع یابید.


خدایا خیرین را شاد گردان               زمین از فیضشان آباد گردان