تقدیر و تشکر پایان نامه تحصیلی به ایران و ایرانیان

تقدیر و تشکر برای دانشجویان،دانشگاهیان
ابزارها
تنظیمات نوشتاری

 

حب الوطن من الایمان

ای وطن ای مادر تاریخ ساز

ای مرا بر خاک تو روی نیاز

ای کویر تو بهشت جان من

عشق جاویدان من، ایران من

ای ز تو هستی گرفته، ریشه ام

نیست جز اندیشه ات، اندیشه ام


پس از سپاس و ثنای بی حد بر آستان صفات بی همتای احدیت که در کمال رافت و در نهایت عطوفت رخصت اتمام این پایان نامه را به نگارنده عطا فرموده است؛ در کمال مودت و مسرت، این پایان نامه را که حاصل ماهها/ سالها تلاش و  کوشش مستمر  این بنده بوده است؛ تقدیم می نمایم به ایرانیانی پاک نهاد و نیکوسرشت که به پشتوانه ی دانایی و توانایی توشه گرفته از عرق ملی ، میهنی (و مذهبی) در سودای تامین آبادانی و ارتقای ایران کهنسال مجدانه تلاش می ورزند.

کیستم من ذره ای اندرزمین برآسمان               پر زنان    همبال   پرواز     زمان

من  ز  دل  شادی  بگیرم  نی  ز  نی                   از درون مستی بگیرم نی ز می

دل سپارم من به گل یا هر نگاه آتشین            عاشقم بر خاک گوهر پرور ایران زمین

فریبا علومی یزدی