تقدیر نامه دانشجوی المپیاد از طرف رییس دانشکده

تقدیر و تشکر برای دانشجویان،دانشگاهیان
ابزارها
تنظیمات نوشتاری


العلمُ یُرشِدکَ والعملُ یبلُغُ بک الغایة

دانش تو را راهنمایی می کند و عمل تو را به مقصد می رساند     حضرت علی (ع)

با علم اگر عمل برابر گردد      کام دو جهان نیز میسّر گردددانشجوی ممتاز/ موفق/ برگزیده سرکار خانم / جناب آقای  .................................از اینکه با درایت و بصیرت و تلاش مداوم و مستمر در المپیاد دانشجویی  ناحیه ای/کشوری / در رشته ................................... سال  1389  ، مجدانه و ظفرمندانه به کسب رتبه ی .............................. نایل امده اید؛ این نصرت و پیروزی را تبریک و تهنیت عرض نموده و در کمال شادمانی ، سرافرازی و سربلندی  این لوح تقدیر تقدیم  شما دانشجوی فرهیخته می گردد.

از حضرت علیم آرزومندم تا تا با نیرویی فعال ، خلاق ، امیدوار و مسوول ، همواره توفیق رفیق طریقتان گردد.

درخت تو گر بار دانش بگیرد    به زیر آوری چرخ نیلوفری را