تقدیر و تشکر از همسر و فرزند در پایان نامه

تقدیر و تشکر برای دانشجویان،دانشگاهیان
ابزارها
تنظیمات نوشتاری

تقدیر و تشکر از همسر و فرزند در پایان نامه

 

به پاس قدر دانی از قلبی آکنده از عشق و معرفت که محیطی سرشار از سلامت و امنیت و آرامش و آسایش برای من فراهم آورده است

 همدلی که با واژه ی نجیب و مغرور تلاش ; آشنایی دارد و تلاش راستین را می شناسد و عطر رویایی آن را استشمام می کند و مرا در راه  رسیدن به اهداف عالی یاری می رساند ؛

همو  که حس تعهد و مسئولیت را در زندگی مان تلالویی خدایی داده است ؛ این پایان نامه  تقدیم  همسرم  مهربانم می گردد.

همچنین از  فرزند دلبندم  .....آرمین....... تشکر می نمایم که صبورانه و صادقانه من را همراهی نموده است تا بتوانم در کمال  آرامش و آسایش به تهیه و تنظیم پایان نامه بپردازم.