روش تربيتي موثربرعزت نفس

اعتماد به نفس و عزت نفس
ابزارها
تنظیمات نوشتاری

روش هاي تربيتي موثر بر عزت نفس برگرفته از سایت فراصبا

1- روش هاي ابراز توانايي ها:

اين روش بر اين فرض استوار است که هر گاه انسان در سايه شرافت خود در در عرصه هاي گوناگون حيات توانا ببيند و بيابد که کاري از دستش بر مي آيد احساس عزت و سربلندي خواهدکرد و هر گاه ببيند که در انجام کارهاي مربوط به خود ناتوان است احساس سرافکندگي و ذلت خواهد داشت.

پس لازمست امکانات و زمينه عزت نفس در فرد ايجاد شود. اين زمينه عزت که مي شود آن را \"احساس عزت\" نيز ناميد بايد به عزت واقعي برسد زيرا احساس عزت مطلوبيت تمام ندارد و بايد در مسير خود عزت قرار گيرد تا از لغزيدن در ورطه خودبيني مصون بماند.

 خود بيني آفتي است که براي فرد ايجاد مي شود که مظهر توانايي هاي مختلف قرار گرفته و توسط والدين يا مربيان براي توانايي هايش مورد تاييد واقع شده است.


2-روش تغافل :

بروز ضعف ها موجب زايل شدن عزت نفس مي شود. پس اختفاي آن موجب حفظ عزت مي شود در مورد خطاي فرد اگر احتمال مي دهيم که موجب گناه و تقصير شده در فقه اسلامي نبايد اعتنا کنيم چه برسد به تجسس در آن و لذا اسلام آن را نهي مي کند تا عزت افراد باقي بماند.

اما اگر يقين حاصل شد که فرد خطا کرده زمان تغافل زماني صادق است که فرد گمان مي کند خطايش را مخفي نگه داشته و اگر هم آشکارشده آن را با توجيه هاي نادرست خود مي پوشاند. لذا در اينجا هم لازم است به توجيهات فرد گردن نهاد گر چه به عدم صحت آنها واقع هستيم.

تغافل علاوه بر اينکه نشانه بلاهت و ساده لوحي مربي نيست مايه بزرگواري او نيز هست. خطرناک ترين لحظه در تربيت زماني است که فرد خود را از فروپوشيدن خطاي خود بي نياز ببيند و پرده حيا و عفت را پاره کند \"عظموا اقدارکم بالتغافل عن الدتي من الامور\": قدر و منزلت خويش را از طريق تغافل نسبت به امور پيش پا افتاده بزرگ داريد (فلسفي، 1356، ص 224).

آموزشگاه گویندگی و سخنوری موسسه شهریاران سخن (مدرسه سخن)

مدرسه سخن آموزشگاه و مدرسه تخصصی مجریگری و اصول و فنون سخنرانی


سالها با شما و همراه شما هستیم در سایت ایران مجری و باشگاه ایرانمجری. افتخار ماست تا اینبار در سایت سخنوری با شما باشیم.  صدها مقاله مرتبط به فنون سخنرانی و صدها متن سخنرانی و متن مجری گری در پردیس سخن 1400

مدرسه سخن ایران از بهترین مراکز آموزشی در زمینه سخنوری و گویندگی و مجریگری می‌باشد که با مدیریت دکتر فریبا علومی یزدی و مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکنون به آموزش بیش از ۱۰۰۰ مجری و سخنران در کشور اقدام نموده است.
شما می توانید آخرین مقالات و آموزش های مرتبط با فن بیان و سخنوری را در این سایت ببینید . برای ورود به سایت سخنوری کلیک کنید.


آخرین تصاویر از سخنوران و فراگیران مدرسه سخن و نظرات ارزشمند آنها را در قسمت نظرات گوگل مپ ملاحظه فرمایید.

روی لینک زیر کلیک کنید

گوگل مپ : مدرسه سخن ایران تاسیس ۱۳۹۵ آموزش سخنوری ، گویندگی و مجریگری

تنها یک راه برای سخنور شدن وجود دارد !