سپاس نامه برای مهندسان پروژه های عمرانی شهرداری

تقدیر و تشکر برای ارگانهای دولتی
ابزارها
تنظیمات نوشتاری

سپاس نامه برای مهندسان پروژه های عمرانی  شهرداری به قلم فریبا علومی یزدی


و الله عنده حسن الثواب      195 آل عمران

ز سوی خدا هست اجری نکو         که پاداش نیکو بود نزد او


حضور  گرانقدر جناب آقای/سرکار خانم .............................................................. مدیر .........................

 

 

از اینکه با عنایات خاصه ی حق ، کار و تلاش مداوم را در عرصه ی پروژه های عمرانی  ............................................چون جهاد وظیفه ی اصلی خود می دانید و در کارتان صداقت، در نگاهتان محبت، در اندیشه اتان خیرخواهی، در رفتارتان شادابی، در سکوتتان دقت و در تلاشتان اخلاق و جدیت را ره توشه می سازید، به پاس حسن سلوک و اسلوب پروژه های عمرانی که با ترکیب صلابت و عطوفت و شدت و رافت همداستان است، این لوح تقدیر؛ پیشکش حضور سازنده وثمر بخش شما می شود.

امیدوارم همواره همای سعادت در آسمان زندگیتان در پرواز باشد.  

 

مطالب مرتبط:

تقدیر نامه ی کارمند نمونه ی شهرداری