تقدیر از مدیران برای حضور در مانور هلال احمر فریبا علومی یزدی

تقدیر و تشکر برای ارگانهای دولتی
ابزارها
تنظیمات نوشتاری

و من شکر فانّما یشکر لنفسه  40 نمل/ 

یا

و کفی بالله ولیاً و کفی با لله نصیراً  45 نساء


یار دیرین و سرور ثمین ، جناب اقای .....................................

از اینکه با حضور ارزشمند خود در مراسم مانور هلال احمر توسط ........................................در سال همت و کار مضاعف شرکت فرمودید ، مزید تشکر و امتنان است.

این لوح سپاس یه پاس تبجیل و تجلیل از  حس تعهد ، مسوولیت و نیک عهدی حضرت عالی و بذل عنایت نسبت به اثرات مطلوب ، مفید و موثر این مهم در سطح ملی و فراملی ، تقدیم محضر گرانقدرتان می گردد.

از جهان دار جان افرین ، جهانی مشحون از عزت و عظمت  پربار و ماندگار تمنّا دارد.   
       نعم المولی و نعم النّصیر

مطالب مرتبط:

دعوت نامه مدیران جهت حضور در مانور هلال احمر 1

دعوت نامه به مدیران جهت حضور در مانور هلال احمر 2