تقدیر نامه برای مشتریان عمده بانک از طرف مدیر عامل

تقدیر و تشکر برای ارگانهای دولتی
ابزارها
تنظیمات نوشتاری
- تقدیر نامه برای مشتریان عمده بانک از طرف مدیر عامل به قلم فریبا علومی یزدی
والله ذوالفضل العظیم         105 بقره

که دارد خداوند فضلی عظیم                            بود صاحب لطف، رب کریم

سرور محترم، مشتری گرانقدر.......................................

نظام بانکی یکی از اصلی ترین محورهای توسعه است. مسیر دست یابی به اهداف اقتصاد ملی بانک ها هستند و اگر همه ی ظرفیت های نظام بانکی به فعالیت برسد گام های محکم تر، بلندتر و حساب شده تری برخواهیم داشت و دیدگاههای کلان توسعه ای کشور نیز متحول خواهدشد.

از اینکه با اطمینان خاطر و اعتماد وافر در مسیر تولید، رشد و شکوفایی اقتصاد جامعه و نظر به حس وفاداری با این بانک تعامل و تفاهم، همکاری و همیاری می فرمایید، سپاسگزاری نموده و این لوح تقدیر، تقدیم محضر گرانمایه ی شما می گردد.

ما با شعار حفظ مشتریان و مشتری مداری بر آنیم تا با مفاهیم علمی و دانش و تجربیات در زمینه های ساختاری ، ابزاری ، رفتاری، جهت سرعت بخشیدن به رشد و توسعه و انتقال تجارب و تبادل آرا و نظرات و افزایش بهره وری و رشد توان رقابتی مجدانه تلاش ورزیم و نقشی سازنده، راهگشا و کاربردی داشته باشیم.

از ایزد یکتا پلکانی از سعادت و سیادت، سرور و سرمدی مسالت دارد.

 

بیا که تا نفسی هست یار هم باشیم               به غنچه های محبت بهار هم باشیم
سمند عمر شتابنده است و فرصت تنگ               بیا که تا نفسی هست یار هم باشیم

 

مطالب مرتبط:

دعوت نامه( ادبی) مدیر عامل یک شرکت خصوصی از ریاست اداره امور شعب بانک جهت بازدید پروژه

تقدیر و تشکر از مدیر عامل یک شرکت خصوصی به ریاست اداره امور شعب بانک

تقدیر نامه به معاونت بانک از معاونت اداری -مالی

تقدیر و تشکر از رییس امور شعب بانک و پرسنل برای رییس بانک مرکزی