سپاس نامه فرماندارجهت توجه خاص به روستاها

تقدیر و تشکر برای ارگانهای دولتی
ابزارها
تنظیمات نوشتاری

ویجزی الذین احسنوابالحسنی

نکوکارهارا سزا بخشد او           به پاداش کردارهای نکو

زیر بنای توسعه جامعه از روستاها شروع می شود . تولید ثروت در روستاها سبب جلوگیری ازمهاجرت روستاییان به شهر ها می شود و امروزه با تلاش و پشتکار مسوولان می توان به حل هر چه سریع تر مشکلات و موانع پیش روی روستاییان امیدوار بود.

 

 

حضور مکرم ظهور فرماندار متعهد جناب آقای ..............................


بدین وسیله از نگاه و دید گاه خاص حضرت عالی نسبت به توسعه ی روستایی که  جزیی از برنامه های توسعه ی هر کشور می باشد و بر اساس طرح و نقشه ای سازنده برای دگرگون سازی ساخت  اجتماعی - اقتصادی جامعه ی روستایی به کار رفته است ; این لوح تقدیر به پاسداشت علم باوری ، انسان باوری و  آینده باوری در جهت توسعه پایدار ،تامین نیازهای اساسی، بهبود و ارتقای سطح زندگی روستایی وحفظ و نگهداری و اداره ی بهتر اکوسیستم های روستایی و آینده ای امن تر و سعادتمندانه- -تر تقدیم حضور مدبرانه شما می گردد.


با امید به این که با همسویی ، هم فکری ، هم گامی و هم نوایی مسوولان امر با تمام قدرت و توان سعی در رفع مشکل روستاییان نموده و مساعدت به وضعیت معیشت آنان همواره مدنظر قرارگیرد.


ازایزد منان مسالت داریم که توفیق رفیق طریقتان گردد.

 

شورای اسلامی شهر و روستا

فریبا علومی یزدی

مهر 89