لحن وآهنگ های مختلف صدا

کنار آمدن با تغییرات
ابزارها
تنظیمات نوشتاری

تفاوت صداها

صداها، لحن واهنگ های مختلفی دارند، علت ان است که اندازه های تارهای صوتی و سینوس ها وسقف دهان دراشخاص ونژادهای مختلف فرق می کند، بنابراین ما صداهای مختلفی داریم و کمتر صدائی شبیه بهم است .

 

 لذا سرماخوردگی وعمل جراحی درصدا تاثیرمی گذارد ، مثلا عمل لوزه صدا را بم می کند.

 
انتقال احساس مجری به چند عوامل وابسته است :

1- زیر و بم بودن صدا:

یک مجری باید بر تارهای صوتیش مسلط باشد و سعی کند صدایش از ان سطحی که مطبوع است بالاتر نرود.

2- نوسان صدا

صدا های زیاد بالا

صداهای زیاد پائین

صدا تنوع داردیا خیر

طرزبیان

تغییر صدا

صدای بعضی از مجریان بیش از حد بلند است و احساس ندارد، چون بیش از حد به حنجره فشار وارد کرده و در نتیجه نمی توانند احساس را کاملا منتقل کنند. گاهی به علت حیا و عدم تمرکز فکری صدا نارسا می شود یعنی صدا پائین می اید و کلمات جویده جویده شده، فرد دستخوش هیجان می شود.

مجری خوب کسی است که در همان سطح نوسان صدای خود صحبت کند، چون درهمان سطح می تواند صدای خود را ارایش کند.

3- تنوع صدا:

صداهای یکنواخت صدایی است که علائم بی علاقه گی دران وجود دارد وگویی تحمیلی پشت تریبون قرارگرفته است و این چنین مجری نمی تواند احساس را برساند. صدا باید نشانه ی دوستی، صمیمیت، هوشیاری، علاقه و قاطعیت باشد و همیشه سرزنده، شاداب و پرانرژی.