پیام دبیر همايش ملي انار 90

پیام ها ، بیانیه ها و قطع نامه های همایش ها
ابزارها
تنظیمات نوشتاری

بسمه تعالی

انار يکي از ميو ه هاي بومي ايران است که در سالهاي اخير به خاطر خواص دارويي و غذايي آن بيش از پيش مورد توجه جهانيان قرار گرفته است. با وجود اينکه ايران با توليد سالانه بيش از 700 هزار تن مقام اول را از اين جهت در دنيا دارد. ليکن به تناسب جايگاه و اهميت آن، توجه کافي به تحقيقات و مسايل انار صورت نپذيرفته است. جا دارد که با توجه به افزايش علاقه جهاني،

کوشش بيشتري در جهت حفظ و گسترش منابع ژنتيکي و تحقيقات مربوط به فيزيولوژي، تکنولوژي توليد و به زراعي، بيوتکنولوژي و اصلاح، اقتصاد بازار و صادرات، آفات و امراض، فرآوري وساير امور مربوط به اين محصول با ارزش صورت پذيرد. به همين مناسبت مرکز تحقيقات انار (پژوهشکده انار فردوس) دانشگاه فردوسي مشهد قصد دارد همايش ملي انار را در مهرماه سال جاري در شهر فردوس برگزار نمايد. باشد که در کنار توجه به فناوري هاي نوين، ذخاير بومي و ارزشمند کشورمان را فراموش ننماييم. به همين مناسبت از عموم محققانٰ، اساتيد دانشگاه ها، دانشجويان، دست اندرکاران و علاقمندان محصول انار دعوت مي گردد که با ارايه برترين مقالات علمي خود ما را در غنا بخشي به اين همايش ملي ياري نمايند.

 

با آرزوی ملاقات شما

علی تهرانی فر