پیام دبیر "همايش ملي ايثار و شهادت" 90

پیام ها ، بیانیه ها و قطع نامه های همایش ها
ابزارها
تنظیمات نوشتاری

بسمه تعالی

حضرت حق جل و علا برای تعالی و ارتقاء انسان و رساندن او به مقام قرب الهی، برگزیده ترین افراد بشر را با متعالی ترین آموزه های انسان ساز در گستره­ی تاریخ، برای بشریت ارسال فرمود تا با تبلیغ و کاربست مفاهیم والای ادیان و کتب الهی در مسیر بندگی برای حاکمیت خلافت الهی گام نهد.

اما آنچنان که قرآن کریم از تاریخ هادیان حق، بازگو می کند، استواری حق و ماندگاری بر این مسیر، همواره مستلزم پایمردی و فداکاری و ایثار از خود گذشتگی یاران حق و حقیقت و پیروان این رسالت بوده است، در صحنه ی رویارویی حق و باطل، سیمای یاران حق متجلی می شود تا با ایثار و جانفشانی خود برگ های زرینی را در تاریخ بشریت رقم بزند و جلوه های زیبای انقلاب اسلامی از پایمردی و کرامت الهی انسان را بیافرینند.

انقلاب اسلامی ایران و دفاع مقدس نیز در دوران خود یکی از تابناک ترین جلوه های ایثار و شهادت را به دست ایثارگران و شهیدان همیشه شاهد ایران اسلامی رقم زنند تا روحیه متعالی ایثار و شهادت نقش آفرین حقیقتی بزرگ در جهان معاصر گردد و باردیگر ندای حق و عدالت و کرامت و معنویت را در دنیای عاری از تقوی و ایمان طنین انداز نمایند.

برگزاری همایش فرهنگ و ایثار، شهادت پاسداشت طلایه داران این جنبش الهی به حساب می آید که تلاش ناچیزی برای ادای دینی بزرگ به مظهر شهیدان همیشه جاوید تاریخ معاصر ما است.