دعوت نامه اولیا دانش آموزان در جشنواره علمی ، فرهنگی

دعوت نامه ویژه دانش آموزان،معلمان،آموزش و پرورش
ابزارها
تنظیمات نوشتاری

به یادش و یاریش

 

زندگی ، فهم معنای لحظه هاست ، برآنیم با باور لحظه ، اندیشه را بارور کنیم .در دل ها بذر شوق بکاریم ، خلاقیت ها را یاور باشیم ،تا درخت دانایی هماره سبز بماند.

 

با یاری ایزد متعال و در ایام خجسته شعبانیه و به یمن موفقیت دانش اموزان ممتاز استان ............ ، جشنواره ...................... را بر پا می نماییم.احتراما بدین وسیله  از شما  والدین محترم دانش آموز ........................... دعوت می گردد تا در .../ دومین / سومین / ... جشنواره دانش آموزان ممتاز .......... که با  محوریت علمی، فرهنگی و مذهبی از تاریخ ............  از ساعت ....... لغایت ..................... در سالن .......................... برگزار می گرد حضور به هم رسانید.


توفیق روز افزونتان را همراه با تعالی فرهنگی در راستای اهداف مقدس نظام تعلیم و تربیت اسلامی از درگاه معبود یکتا مسالت دارد.بنیاد نخبگان و فرهیختگان منتظر استان......