سوگند نامه ورزشكاران المپياد ورزشي

سوگند نامه های رسمی و عمومی
ابزارها
تنظیمات نوشتاری
سوگند نامه ورزشكاران  المپياد ورزشي
 اینک در پیشگاه خداوند سبحان و با درود و سلام بر پیامبر عظیم الشان اسلام حضرت محمد مصطفی ( ص ) و امام زمان ( عج ) و نایب بر حقش مقام معظم رهبری و پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران و پیش کسوتان و جامعه ورزش متعهد شده و سوگند یاد می کنیم همه با هم :

1- نسبت به انجام وظایف ملی و میهنی کشورم متعهد و کوشا باشم
 2- به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران احترام گذاشته و پاسدار آن باشم

3- به پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران ، احترام گذارده و متعهد به آن باشم

4- نسبت به هم میهنان خود متعهد و مسئول باشم.

5- نسبت به اصول و اخلاق اسلامی ، برادری و برابری در ورزش متعهد و فرمانبردار باشم
6- نسبت به قوانین و اصول حاکم بر المپیاد ایرانیان متعهد و نسبت به بازی جوانمردانه و پاک کوشا باشم.

خداوندا ! مرا نسبت به تعهداتم موفق و سرانجامم را به نیک فرجامی مقرر بفرما .

آمین یا رب العالمین