تقدیر نامه جشنواره ی خوش نویسی

تقدیر و تشکر از دانش آموزان،معلمان،آموزش و پرورش
ابزارها
تنظیمات نوشتاری

ن و القلم و ما یسطرون

قسم  باد بر  نون  و آنگه  قلم          به هر چه که با آن نویسند هم

که از لطف  و  از رحمت  کبریا          گرفتی  تو عقلی  تمام  از خدا


حضور هنرمند خوشنویس سرکار خانم/جناب آقای...................................


فرهنگ و هنر که حاصل عقل  سلیم و ذوق لطیف است با انسان هایی از این تبار ، اعتبار می یابد.

به پشتوانه ی دانش ، بینش و نگارش در هنر خوشنویسی و در کمالِ کمال خواهی ، آرمان طلبی و رشد و بالندگی و به پاس رفتار لطیف و نوشتار ظریف که با ترکیب رفعت و رافت همداستان است این لوح تقدیر  ; از دریچه ی هنر و از روزنه ی سپاس ،  تقدیم حضور  گهر بارتان می گردد.

با امید به اینکه این موفقیت شایان به همت ، حمیّت و حکمیت بانوان فرهیخته و فرزانه ای چون شما تداوم یابد.


از خالق زیبایی ها مسالت داریم که توفیق رفیق طریقتان گردد و آثار ارزشمندتان در چشم همگنان ماندگار باشد.قلم را آن زبان نَبوَد که سرّ عشق گوید باز             ورای حدّ تقریر است شرح آرزومندی

دبیر اولین جشنواره ی خوشنویسی بانوان