نمونه عکس ها و ایده های تبلیغاتی برای انتخابات شورای دانش آموزی

تقدیر و تشکر از دانش آموزان،معلمان،آموزش و پرورش
ابزارها
تنظیمات نوشتاری

برای انتخابات شورای دانش آموزی طرح ها و ایده های متفاوتی را جمع آوری نموده ایم تا شما دانش آموزان عزیز بتوانید بهترین طرح را انتخاب و در انتخابات مدرسه رای لازم را بیاورید. در خصوص متن تبلیغات و سخنرانی شما قبلا مطالبی را قرار داده ایم . این اطمینان به شما داده می شود چنانچه با دقت متن و طرح خود را انتخاب نمایید می توانید از هم اکنون خود را برنده انتخابات بدانید. دانش آموزان زیادی خبر موفقیت خودشان را به ما اعلام کرده اند و شما نیز ما را خوشحال خواهید کرد چنانچه خبر موفقیت خود را برای ما ارسال دارید.

 

برای دانلود تبلیغات پایه هفتم روی عکس زیر کلیک کنید و یا کلیک راست نموده و سیو لینک از را فشار دهید.

نمونه تبلیغات شورای دانش آموزی پایه هفتم

در صفحه بعد شما می توانید طرح های آماده چاپ یا ویرایش را برای تبلیغات خود ببینید. (صفحه بعدی را از جدول بالا انتخاب نمایید)

برای انتخابات شورای دانش آموزی طرح ها و ایده های متفاوتی را جمع آوری نموده ایم تا شما دانش آموزان عزیز بتوانید بهترین طرح را انتخاب و در انتخابات مدرسه رای لازم را بیاورید. در خصوص متن تبلیغات و سخنرانی شما قبلا مطالبی را قرار داده ایم . این اطمینان به شما داده می شود چنانچه با دقت متن و طرح خود را انتخاب نمایید می توانید از هم اکنون خود را برنده انتخابات بدانید. دانش آموزان زیادی خبر موفقیت خودشان را به ما اعلام کرده اند و شما نیز ما را خوشحال خواهید کرد چنانچه خبر موفقیت خود را برای ما ارسال دارید.

 

برای دانلود تبلیغات پایه هفتم روی عکس زیر کلیک کنید و یا کلیک راست نموده و سیو لینک از را فشار دهید.

نمونه تبلیغات شورای دانش آموزی پایه هفتم

در صفحه بعد شما می توانید طرح های آماده چاپ یا ویرایش را برای تبلیغات خود ببینید. (صفحه بعدی را از جدول بالا انتخاب نمایید)

طرح های آماده چاپ برای شورای دانش آموزی

عکس و طرح برای تبلیغات شورای دانش آموزی

برای دانلود نمونه تبلیغات شورای دانش آموزی پایه هفتم روی عکس بالا کلیک کنید و یا کلیک راست نموده و سیو لینک از را فشار دهید.

 

 

عکس و طرح برای تبلیغات شورای دانش آموزی

 

 

 

عکس و طرح برای تبلیغات شورای دانش آموزی

عکس و طرح برای تبلیغات شورای دانش آموزی

در صفحه بعد شما می توانید نمونه  طرح های  تبلیغات دانش آموزان را ببینید و الگو برداری نمایید. (صفحه بعدی را از جدول بالا انتخاب نمایید)

نمونه طرح های دانش آموزان در شورای دانش آموزی

نمونه  طرح 1 تبلیغات دانش آموزان

عکس و طرح برای تبلیغات شورای دانش آموزی

نمونه  طرح 2  تبلیغات دانش آموزان

عکس و طرح برای تبلیغات شورای دانش آموزی

نمونه  طرح 3  تبلیغات دانش آموزان

عکس و طرح برای تبلیغات شورای دانش آموزی

نمونه  طرح4  تبلیغات دانش آموزان

عکس و طرح برای تبلیغات شورای دانش آموزی

نمونه  طرح 5 و 6  تبلیغات دانش آموزان

عکس و طرح برای تبلیغات شورای دانش آموزی عکس و طرح برای تبلیغات شورای دانش آموزی

نمونه  طرح 7  تبلیغات دانش آموزان

عکس و طرح برای تبلیغات شورای دانش آموزی

نمونه  طرح 8 تبلیغات دانش آموزان

عکس و طرح برای تبلیغات شورای دانش آموزی

نمونه  طرح 9  تبلیغات دانش آموزان

عکس و طرح برای تبلیغات شورای دانش آموزی

نمونه  طرح 10  تبلیغات دانش آموزان

عکس و طرح برای تبلیغات شورای دانش آموزی

 

نمونه  طرح 11  تبلیغات دانش آموزان

عکس و طرح برای تبلیغات شورای دانش آموزی

در صفحه بعد شما می توانید طرح های زیبای پرچم را برای طرح اصلی تبلیغات  و همچنین  گوشواره های طرح ببینید. (صفحه بعدی را از جدول بالا انتخاب نمایید)

تجربه نشان داده است طرح پرچم بسیار در تبلیغات موثر می باشد. سعی نمایید حتما از پرچم در طرح خود استفاده نمایید.

عکس پرچم و طرح برای تبلیغات شورای دانش آموزی

طرح پرچم 1 برای گوشواره صفحه تبلیغات شورای دانش آموزی

 

عکس پرچم  و طرح برای تبلیغات شورای دانش آموزی

طرح پرچم 2 برای گوشواره صفحه تبلیغات شورای دانش آموزی

عکس پرچم  و طرح برای تبلیغات شورای دانش آموزی

طرح پرچم3 برای  صفحه تبلیغات شورای دانش آموزی

عکس پرچم  و طرح برای تبلیغات شورای دانش آموزی

طرح پرچم 4 برای گوشواره صفحه تبلیغات شورای دانش آموزی

عکس پرچم  و طرح برای تبلیغات شورای دانش آموزی

 

هرگاه طرح های خود را انتخاب نمودید می توانید متن های زیبا را از لینک زیر انتخاب نمایید و داخل طرح ویرایش نمایید. سعی نمایید از رنگ های شاد در فونت متن ها استفاده نمایید و همچنین با  انتخاب طرح نواری از صفحه a4 بتوانید از یک صفحه طرح بیش از 20 نوار تبلیغاتی تهیه کنید تا هم در کاغذ صرفه جویی نمایید و هم هزینه اضافی برای چاپ ندهید.

نمونه :

فرشته ی گلم با گل رای خود، مدرسه را گلباران کن             رای من، رای تو ، رای شما و رای همه : ایران مجری

فرشته ی گلم با گل رای خود، مدرسه را گلباران کن             رای من، رای تو ، رای شما و رای همه : ایران مجری

فرشته ی گلم با گل رای خود، مدرسه را گلباران کن             رای من، رای تو ، رای شما و رای همه : ایران مجری

فرشته ی گلم با گل رای خود، مدرسه را گلباران کن             رای من، رای تو ، رای شما و رای همه : ایران مجری

فرشته ی گلم با گل رای خود، مدرسه را گلباران کن             رای من، رای تو ، رای شما و رای همه : ایران مجری

فرشته ی گلم با گل رای خود، مدرسه را گلباران کن             رای من، رای تو ، رای شما و رای همه : ایران مجری

تبلیغات شورای دانش آموزی و متن سخنرانی شورا