تقدیر کارورز از استاد ...به قلم فریبا علومی یزدی

تقدیر و تشکر برای دانشجویان،دانشگاهیان
ابزارها
تنظیمات نوشتاری

و کلمة الله هی العلیا و الله عزیزٌ حکیم  40 توبه

این فیض تو را چگونه من یاد کنم      بی پند عمر خویش بر باد کنم
یک قطره ز بحر عشق مولانا را         تقدیم  به  آستان  استاد  کنم

استاد فهیم و فرزانه سرکار خانم / جناب اقای ......................................


از اینکه با درایت و بصیرت کامل و جامع در مدار علم و معرفت و با پرتو دانش و معنویت جهت ایجاد تحول و کارآیی در واحد کارآموزی ...............اینجانب نقش ممتاز و برجسته ای ایفا نمودید و با اقدامات خلاقانه و مدبرانه همسویی و همنوایی فرمودید ؛ این تقدیر نامه تقدیم حضور ثمربخش حضرت عالی می گردد.

از خالق علیم و حکیم ، همواره صحت ، عظمت و پیشرفت تمنّا دارد.