متن سپاس نامه و تقدیر و تشکر از بازنشستگان/ متن عمومی به قلم فریبا علومی یزدی

تقدیر و تشکر برای ارگانهای دولتی
ابزارها
تنظیمات نوشتاری

وان لک لا جرا غیر ممنون (3 علم )

تو را هست پاداش بی منّتی          که بسیار شایسته ی عزّتی

 

سرکار خانم/جناب اقای ................................

اکنون که پس از سالها خدمت و تلاش و فعالیت گسترده دربخش های مختلف ......................................در عرصه ی.....................................  به افتخار بازنشستگی نایل آمده اید ، بسی شایسته است ، ضمن تشکر و سپاس خالصانه ، با تقدیم این لوح ، مراتب قدردانی و تقدیر خود را محضر پرافتخار جناب عالی تقدیم نماییم .

 

امید است ، همواره در زندگی و در عرصه ی کار و فعالیت های آتی موید ، موفق ، منصور و مسرور باشید .

 

زدلم نمی گریزد رخ چون مه تو  یارا           نه زقلب من برونی نه زدیده  آشنا  را

نروی زدل که مشکل برود زخاطراتم           که زمکتب تو دارم به خدا قسم صفا را

 

مطالب مرتبط:

آشنایی با روز خانواده و تکریم بازنشستگان

دعوت نامه مراسم تقدیر از بازنشستگان

تقدیر از بازنشستگان در مراسم توديع

تقدیر نامه بازنشستگان به قلم فريبا علومي يزدي