تقدیر نامه هفته نیروی انتظامی 2

تقدیر و تشکر برای ارگانهای دولتی
ابزارها
تنظیمات نوشتاری

فضل الله المجاهدین باموالهم وانفسهم علی القاعدین درجه وکلا وعدالله الحسنی نسا٩۵. قرآن کریم امنیت را ازاهداف بلند استقرارحاکمیت و ثمره حکومت صالحان می داند...

رهبرفرزانه ی انقلاب : مساله ی نیروی انتظامی البته یک مساله ی اساسی و مهم است .

فرمانده ی سرافراز منطقه ی انتظامی ........................

هفته ی مبارک نیروی انتظامی رابه شما حماسه آفرین بیداری و آیه ی درخشان عدالت تبریک و تهنیت عرض می نمایم .این لوح تقدیر، به پاس حضور پرشور ایثارگرانه درخصوص پاسداری از ارزش های اسلام و انقلاب، مسوولیت پذیری ، قانون مداری و توانمندی دراجرای وظایف محوله ازسوی ملت و فرماندهی معظم کل قوا ، تقدیم حضور مقتدرانه ی شمامی گردد.

 

با امید به اینکه درپناه ایزد منان وبا اقتدار کامل در ایجاد امنیت جامعه پوینده و پاینده باشید تا در سایه ی این حرکت ، فعالیت های فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی شکل گرفته و رشد نماید و کتاب وجودتان به شراره ی امن و امان خداوندی مستحکم و پابرجای بماند و خروش مخلصانه ی شما در بارگاه کبریایی مقبول و ماجور باشد.

 

فرمانده .......................ناجا

فریبا علومی یزدی  مهر 89