تقدیر از رییس اداره .....شهرستان

تقدیر و تشکر برای ارگانهای دولتی
ابزارها
تنظیمات نوشتاری


ذلک فضل من الله و کفی بالله علیما                70 نسا

چنین فضل از سوی یکتا خداست            که داناییش بس، همه خلق راست


مدیر مدبر و تلاشگر فهیم، جناب آقای ..................

رییس محترم اداره ی برق ........................فعالیت چشمگیر، کوشش پیگیر همراه با صداقت و اهتمام در جهت رفع مشکلات و مسائل مردم، نشان از حسن تدبیر، برنامه ریزی منسجم، سازماندهی موثر و مدیریت ارزشمند جناب عالی است.

به پاس سپاس از تلاش مجدانه ی آن جناب در جهت شکوفایی اقتصاد ملی در سال جهاد اقتصادی و نیل به اهداف مقدس جمهوری اسلامی ایران، صمیمانه تشکر و قدردانی نموده و این لوح تقدیر، پیشکش حضور پر لطفتان می گردد.

امیداست، حیّ توانا صحّت، عزّت، سعادت و توفیق خدمت  عنایت فرماید.