تقدیر نامه روز دندانپزشک به قلم فریبا علومی یزدی

تقدیر وتشکر روزهای ملی، روزهای جهانی
ابزارها
تنظیمات نوشتاری

تقدیر نامه روز دندانپزشک به قلم فریبا علومی یزدی

فاذا مرضت فهو یشفین
«شفا بخشی امری الهی است »

دندانپزشک نامدار/ نامور / برجسته/هنرمند / زبردست / زبده جناب آقای دکتر     .............................
 

روز دندانپزشک نماد قدردانی همه ی انسان ها از مقام و قداست شان و منزلت دندانپزشکان حاذق و چیره دست است.

بدین وسیله به پاس تلاشهای صادقانه ، عالمانه و عاملانه ی حضرت عالی جهت صحت ، سلامت و معالجه و درمان بیماران که با دانش و تخصص و هنر همراه است و آراسته به زیور تقوا و حس تعهد و مسوولیت و نوع دوستی و دیگر طلبی است، در کمال اکرام و احترام این لوح تقدیر ، تقدیم محضر ارزشمندتان می گردد.

 با امید به اینکه همواره سوار بر مرکب موفقیت ناظر بر گلشن سعادت، سیادت، صیانت و بهروزی و کامیابی در خدمت به خالق و خلق ، ایام به کام سپری گردد.

از مژده ی حبیب دلم شاد و خرم است           از نسخه ی طبیب تنم ایمن از بلاست


 مطالب مرتبط:

تقدیر و تشکر از پزشک معالج

تقدیر از پزشک معالج به خاطر مراقبت و زایمان همسربه قلم فریبا علومی یزدی

تقدیر نامه روز پزشک به قلم فریبا علومی یزدی 2

تبریک انتصاب پزشک حاذق به ریاست بیمارستان به قلم فریبا علومی یزدی

متن تقدیر نامه روز پزشک به قلم فریبا علومی یزدی