سوگند نامه فارغ التحصيلان كتابداري و اطلاع رساني

سوگند نامه های رسمی و عمومی
ابزارها
تنظیمات نوشتاری
سوگند نامه فارغ التحصيلان كتابداري و اطلاع رساني
 هوالملک الحق المبین
به رسم دیرینه ی آموختن، حیاتمان آغازیدن گرفت ، باشد که بدانیم، بمانیم و خدمت کنیم . پس مسافر طریق دانش شدیم ، زمزمه کردیم الفبای دانایی را و بال گشودیم درهوای علم آموزی .
و امروز در میانه ی راه ، هرچند سرآمد روزگار باهم بودن هامان ، شادیم از لذت حضور و ناآرام برای خلق آینده ای پرفروغ .
 
اینک ما ، دانشجویان رشته ی کتابداری و اطلاع رسانی ،  در محضر قادر متعال سوگند  یاد می کنیم :
 
که تا روزگار هست و ما هستیم ، بر طریق معرفت باشیم.
 
بیاموزیم و در انتقال دانش و دانایی به دیگران ، کوشا باشیم.
 
زندگی ، فهم معنای لحظه هاست ، برآنیم با باور لحظه ، اندیشه را بارور کنیم .در دل ها بذر شوق بکاریم ، خلاقیت ها را یاور باشیم ،تا درخت دانایی هماره سبز بماند.
 
آموختیم که در انتقال دانش و دانایی ، به انسان ها بیندیشیم ،نه به رنگ و نژاد و ملیت و مذهب آنها .
 
آموختیم که نوع انسان به واسطه سرشت وجودیش مقدس است و کمال طلب ،زین پس تلاشمان هموار کردن مسیر تعالی کشورمان و مردم مان است.
 
باشد که بزرگ باشیم و بی توقع.
بعون الله الملک الاعلی