خداحافظی از همکاران در پایان خدمت و بازنشستگی و تودیع به قلم فریبا علومی یزدی

نامه های متفرقه
ابزارها
تنظیمات نوشتاری

logoبه نام آن خالقی که آغاز و انجام کارها به پروانه ی سلطان ارادت و مشیت اوست

همکاران و دوستان درودی خالصانه نثار وجود گهربارتان

خدای را شاکرم که رخصتی به بنده عنایت فرمود تا پس از.............. سال خدمت صادقانه و خالصانه و کسب تجربه در جوار دوستان و همکاران عزیزی چون شما که با دیدارتان چشمم روشن و قلبم گلشن می گردد، با چشمی گریان و دلی بریان به خداحافظی بپردازم.

 

اوقات خوش آن بود که با دوست به سر شد     باقی همه بی حاصلی و بی خبری بود

این جانب ........................... شاغل در ....................... بر خود می بالم که همکاران صدیق ، شریف ، متعهد و مسوولی چون شما داشته ام، همکارانی که خاطرتان  سرشار از عشق و شور و محبت و صمیمیت  بود و کار سخت و صعب را برایم سهل و آسان می نمود.

خاطره های شیرین شما همواره در صفحه ی ذهنم جاوید خواهدماند.


در آسمان آبی خاطره ها نامتان و  یادتان با اکسیر عشق برقرار و ماندگار باد و دریای نیلگون زندگیتان از شکوه مودت و محبت، رخشان و درخشان باد.

 


:می توان با یک بیت شعر این متن را به پیان برد

کلام  آخر یکی از این دو بیت  :

ای نور دلم ، بندگی خلق روا نیست                                         خواهم که به درگاه خدا بنده بمانیم

مایه ی خوشدلی آن جاست که دلدار آنجاست                       می کنم جهد که خود را مگر آنجا فکنم


یک نمونه دیگر از متن ساده تر برای ویرایش متن بالا:

ضمن عرض خداحافظی و تقاضای حلالیت از شما همکاران ارجمند و صمیمی ؛ امید آن دارم که الهه ی مودت ، ما را به عز وصال، متصل نماید.

دعا گویتان هستم که دل در قرب کرم است و جان در انتظار یار و در پیش رو ، حجاب بسیار؛

به دعا آمده ام هم به دعا دست بر آر                 که وفا با تو قرین باد و خدا یاور ما


 

ان متن را هم می توانید برای دوستان صمیمی خود ویرایش نمایید:

خاطره های شیرین شما همواره در صفحه ی ذهنم جاوید خواهدماند.

الوداع خاطره ها      یادتان زنده و جاوید پر از خاطره باد

دوستانی چون گل  ، مهربان چون گلبرگ ، بی ریا چون شبنم

وای باید رفتن    وای باید رفتن      دل من می گیرد       اشک در چشم ترم می شکند     الوداع خاطره ها      یادتان زنده و جاوید  پر از خاطره باد.