دعوت نامه افطار در شب عید فطر با حضور تعاون گران عزیز

دعوت نامه ویژه ارگانهای دولتی
ابزارها
تنظیمات نوشتاری

بیا که    ترک فلک خوان  روزه غارت  کرد           هلال  عید  به  دور  قدح  اشارت   کرد
ثواب   روزه   و  حج قبول   آن کس  برد            که خاک میکده ی عشق را زیارت کرد

سلام بر تو ای بزرگ ترین ماه خدا و ای عید دوستان خدا . سلام بر تو که پیش از آمدن در آرزوی تو بودیم و پیش از رفتن از اندیشه ی فراقت محزونیم.سلام بر تو که دیروز چه سخت به تو دل بسته بودیم و فردا چه بسیار به سوی تو مشتاق .

 

 

تعاونگر صمیمی/همراه/همدل/همگام ........................................

با آرزوی قبولی طاعات و عبادات در ماه مبارک و مقدس رمضان ، ماه تزکیه ی روح و تهذیب نفس و تنویر قلوب ; ضمن گرامی داشت هفته سترگ تعاون ، بسی خشنود خواهیم شد در ضیافت افطار همراه با جنگ شادمانه ای که در شب عید صیام برگزار می گردد  ;  زینت بخش محفل صمیمی ما باشید.

گوهر وجودتان پایدار و برقرار و گامهایتان استوار و ماندگار باد.

زمان .ساعت ...............................الی .......................................

مکان  .....................................................................................


 

شعر زیر را بر روی جلد دعوت نامه مرقوم نمایید:

تعاون   رمز  و  راز   اقتدار است                    طبیعت   بر تعاون  استوار   است
تعاون   مظهر    لطف      الهی                     تعاون چشمه سار و جویبار است
تعاون  عامل   سازندگی  است                    بر باغ  تعاون   بی   شمار  است
تعاون راه و رسم زندگانی است                    تعاون  بستر  فرهنگ   کار  است

 


 در همین مورد:

دعوت نامه جهت فرزندان همكاراني كه امسال به سن تكليف مي رسند و روزه مي گيرند براي مراسم افطاري

دعوت نامه افطار همراه با برگزاری سمینار (4)

دعوت نامه افطار همراه با سمینار آموزشی (5)

دعوت نامه افطار برای انجمن/ متن ادبی (6)

دعوت نامه افطار با تشکر و در پاسخ به ضیافت افطار/ادبی (7)

متن دعوت نامه افطار و ضیافت نور (افطار رمضان) / ادبی (2)