تقدیر از استاد وارسته جامعه شناس

تقدیر و تشکر برای دانشجویان،دانشگاهیان
ابزارها
تنظیمات نوشتاری

یا ایها النّاس انّا خلقناکم من ذکرٍ و انثی و جعلناکم شعوباً و قبائل لتعارفوا ...

بخشی از آیه 13 حجرات


اَلا  مردمان، از  یکی  مرد و زن          خدا خلقتان کرد بی شک و ظَن

پس  آنگاه  بر  شعبه ها  و فِرَق          شما    را   پراکند    یزدان  حَق

که  هم  را  شناسید  اندر حَیات          نمایید  بر   کار   هم   اِلتفات ...

 

 


علم جامعه شناسی قوانین و فرایند های اجتماعی و مطالعه زندگیاجتماعی گروه ها و جوامع انسانی است  که موضوع اصلی آن رفتارانسانها به عنوان موجودات اجتماعی است  ;و شما فرهیخته ی فرزانه ای که  در این مسیر خطیر گام نهاده اید  ;مسئوولیتی بس عظیم و شگرف به عهده گرفته اید  .
بدین وسیله ، از تلاش های بی شائبه و فعالیتهای علمی-آموزشی وپژوهشی در جهت تولید و ترویج دانش جامعه شناختی ، تولید ایده ها،مفاهیم و اطلاعات علمی وانجام پژوهشهای تجربی ونظری جناب عالی ;صمیمانه ، قدردانی می گردد.

با امید به اینکه جهت تقویت تعاملات و گفتگوی علمی در حوزه جامعه شناسی و نیز ارتقای پایگاه  و شان علمی - اجتماعی جامعه شناسی وکُنشگران آن ; چون گذشته ، همواره پویا وکوشا باشید.

 

فریبا علومی یزدی

07/تیرماه/89