​ سخن گفتن یک نیاز است ، خوب سخن گفتن یک فن است. زیبا سخن گفتن یک هنر است. بیاییم با هنر خود جهان بیاراییم و نقش محبت بزنیم. فریبا علومی یزدی

 آیتم های مراسم جشن فارغ التحصیلی

 بسیاری از دانشجویان و دانش اموختگان  در پایان تحصیلات خود جشنی را به مناسبت  فارغ التحصیلی بر پا می کنند. چنانچه شما نیز در حال جمع آوری اطلاعات مخصوص به این رویداد مهم هستید می توانید از این مقاله استفاده شایان ببرید.

بسم الله الرحمن الرحیم

 جشنواره سالانه مجریان صحنه ایران  امسال با حضور هنرمندان صحنه ای ایران مورخ 27 و 26  فروردین ماه 1395 در تهران برگزار می گردد.

ایران مجری به عنوان دبيرخانه جشنواره مجریان و هنرمندان صحنه ایران در پي برگزاري پنج دوره جشنواره مجریان و هنرمندان صجنه ایران ، فرصت مناسب ديگري را براي برگزاری جشنواره کاربردی مجریان و هنرمندان صحنه ؛ در تهران و همزمان با یادروز استاد سخن شیخ اجل سعدی ، فراهم نموده است.

ربّنا تقبل منّا انّک انت السمیع العلیم

که فرمای از ما قبول ای حکیم            همانا تو هستی سمیع و علیم

حریم دل بیارایید و آغوش باز کنید که ایام عاشقی رسید ، همنشینی با سحر و هم آوایی با افطار  روح را می پالاید و جسم را می آراید.به شمیم بهشت ، حال اهل دل و دعا لطیف می رود ، و به رودآبه ی رحمت جان اصحاب ندبه و توبه سبک بال می شود.