متن اجرای فریبا علومی یزدی مجری دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

Topic
تنظیمات نوشتاری

فریبا علومی یزدی مجری دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک در تالار همایش های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. ادبیات زیبا و آرامبخش فریبا علومی یزدی در آغاز یک کنفرانس علمی سخت تماشایی است.

 

اجرای علمی فریبا علومی یزدی در کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک