12 رهنمود کلی برای همیاران و همکاران ستاد انتخاباتی کاندید های انتخابی

مکا لمه و ارتباط با ديگران
ابزارها
تنظیمات نوشتاری

12 رهنمود کلی برای همیاران و همکاران ستاد انتخاباتی کاندید های انتخابی

هدف از رهنمود ها ی حاضر بیان الگویی  است  از تکنیک های گفتگو با مخاطبان جهت دادن انگیزه لازم برای شرکت در انتخابات و سهیم بودن در سرنوشت اجتماعی خود . هر گروه و حزبی می تواند این رهنمود ها را در راستای ارتباطات موثر برای جلب حداکثری مخاطبانش  در انتخابات  به اعضای ستاد انتخاباتی و همیاران یادآوری نماید. این رهنمود ها وقتی ضمانت فریبا علومی یزدی را به همراه دارد که با سخن خوب و فنون سخنوری همراه باشد. صداقت و امانت در گفتار ، نفوذ کلام را به همراه دارد و نفوذ کلام تنها راه موفقیت در ارتباطات محسوب می گردد.

 قبل از اینکه خواسته باشم وارد بحث اصلی ارتباطات موثر در انتخابات شوم نکات زیر را پیشنهاد می دهم. این نکات خیلی مهم هستند.

 12 رهنمود کلی برای همیاران و همکاران ستاد انتخاباتی کاندید های انتخابی

ایران مجری . ارتباطات موثر:

1- با مخاطبان صمیمی  باشید.

از بیان کلمات آمرانه و دستوری خود داری نمایید. به نظرم شما قصد دارید تا اعتماد مخاطبان را جلب نمایید بنابر این لازم نیست تا وی را به کاری وادارید.

شما شاید مجاز باشید در بعضی از سخنرانی ها برای تحکیم و تایید افکار مخاطبان از شعارهای آمرانه استفاده نمایید.

 

2- از به کار بردن هر گونه کلامات بی ارزش و نا محترمانه بر حذر باشید. حتی در مورد کسانی که رفتار محترمانه با شما ندارند.اگر اعضای ستاد کاندید رقیب ، از حرف های نامربوط و نامحترمانه استفاده نمودند اجازه بدهید کار خودشان را بکنند و خودشان را به همین شکلی که هستند  معرفی نمایند.

 

3- از بحث و جدل خود داری نمایید. چون نتیجه بحث و جدل انتخاباتی هیچ تاثیری در نتیجه کار ندارد جز اینکه وقت شما را به هدر دهد. در ادامه ما روش های اقناع مخاطبان خاموش را مرور می کنیم.

 

4- نظریات و اهداف خود را به شکل حقیقت خدشه ناپذیر جلوه ندهید.

 

5- به مخاطبان برچسب نزنید. کسی را به خاطر رای دادن به کاندید  رقیب مورد سرزنش و شماتت قرار ندهید مگر اینکه خواسته باشید از وی یک حامی سرسخت برای کاندید رقیب  بسازید.

 

6- رفتار تحقیر آمیز و یا تحریک آمیز با همشهریان نداشته باشید. شما فردای انتخابات باز هم همشهری هستید.

 

7- به طرف مقابل و صحبت های او بی توجه نباشید. خیلی ها وقتی خوب شنیده شوند خوب هم جذب می شوند.

 

8- به حریم شخصی افراد و سابقه گذشته آنها  وارد نشوید. شاید اعضای خانواده آنها  طرفدار کاندید دیگری باشند و شاید آنها قبلا نظرشان کاندید دیگری بوده است و هم اکنون  دوست دارند به شما ملحق شوند.

 

9- در گفتگوی خود با مخاطبان سوالات  سربسته نپرسید. سوال ها باید طوری طرح شوند که پاسخ  تک کلمه ای نگیرند.

 

10- از پرسش های زیاد و خسته کننده پرهیز کنید.

 

11- طرف مقابل را تهدید نکنید. تهدید می تواند نسبت به موضوعات زیادی انجام گیرد. اگر ما رای نیاوریم چنان می شود و چنین ...

شما می توانید با امیدآفرینی ، انگیزه لازم را برای مشارکت همه ایجاد نمایید.

 

12 - سعی کنید صحبت هایتان حالت نصیحت نگیرد و از موضع بالا نباشد. به مخاطب نشان دهید برای فهم و درک وی احترام قایل هستید. از ضمیر " ما " در صحبنت های خود استفاده نمایید. بگویید : " ما می توانیم ..."


 در همین مورد :10 نکته برای همیاران ستاد انتخاباتی در ارتباط موثر با مخاطبانشان