کمیته ها- کمیته برگزار کننده - تیم ثبت نام و پذیرش

 اعضاء

1. تیم نشستها و سخنرانیها

2. تیم سالنهای کنفرانس

3. تیم وب سایت

 مسئول تیم:......................................

 

دبیر خانه کنفرانس - تیم مستند سازی

مسئول تیم:.....................................

 

 

شرح وظایف:

1. حضور در جلسات تصمیم گیری و پیگیریهای کنفرانس توسط اعضاء کمیته برگزارکننده ومستند نمودن موارد مطرح شده در جلسات

2.گرفتن اطلاعات کنفرانس در زمینه های مختلف از کلیه تیم ها جهت مستند نمودن تمامی موارد صورت گرفته در کنفرانس

 

تیم های مرتبط:

1. اعضاء: کمیته ها- کمیته برگزار کننده - تیم ثبت نام و پذیرش

2. کلیه تیم ها

 

 

 

 

 

كميته برگزاركننده كنفرانس:

كليه فعاليتهاي اجرائي و علمي كنفرانس در اين كميته هماهنگ مي شود . اعضاي اين كميته شامل روساي كميته هاي مختلف و گروهي از صاحب نظران .............................. و دانشگاه مي باشند .

ضمناً  اعضاي اين کميته به منظور انجام مطلوب طيف وسيع شرح وظائف اجرايي مربوطه تعداد  ديگري زير كميته و گروه اجرايي تشکيل ميدهند.

اعضا:

1.

2.

3.

4.

که عنوان و وظائف آنها در ادامه تشريح مي گردد .

 

توجه : در این صفحه تنها کمیته اول بررسی می شود  و در پست های بعدی  عنوان و شرح وظایف کمیته ها آمده است.


کمیته علمی:تیم ارتباط با مولفین

شرح وظایف:

1.      گرفتن مقالات از طریق وب سایت

2.      پاسخ به مولفین ، مبنی بر رسیدن مقالات

3.      دادن مقالات به تیم بررسی اولیه مقالات

4.      گرفتن پاسخ بررسی اولیه از تیم بررسی اولیه مقالات

5.      گرفتن پاسخ بررسی نهایی مقالات از تیم ارتباط با داوران

6.      دادن پاسخ بررسی مقالات به مولفین مبنی بر قبول یا رد مقاله

7.      دادن پاسخ سوالات متفرقه مولفین

8.      دادن درخواست شرکت در کنفرانس مولفین به تیم ثبت نام و پذیرش

9.      دادن درخواست شرکت در کارگاههای آموزشی به تیم کارگاههای آموزشی

10.  استخراج آمار و طبقه بندی اطلاعات در رابطه با تعداد و موضوع های مقالات ارسالی

11.  ارسال آمار استخراج شده به تیم روابط عمومی در دبیرخانه کنفرانس

 

 

تیم های مرتبط:

1.      تیم بررسی اولیه مقالات

2.      تیم ارتباط با داوران

3.      تیم ثبت نام و پذیرش

4.      تیم روابط عمومی

5.      تیم کارگاههای آموزشی

 

در ادامه کمیته های بیشتر را ببینید:

کمیته ها - کمیته علمی- تیم ارتباط با مولفین (در بالا توضیح داده شد)

كميته ها - كميته علمي - تیم بررسی اولیه مقالات
كميته ها - كميته علمي - تیم ارتباط با داوران
كميته ها - كميته علمي - تیم انتشارات
كميته ها - كميته علمي - تیم کارگاهها
کمیته ها - کمیته علمی - تیم نشست ها و سخنرانیهای آموزشی

 

 
 

مقالات دیگر...