اجرا و ادبیات فاخر فریبا علومی یزدی در میان برنامه جشنواره

نمونه های زیبای تبریکات نوروزی
ابزارها
تنظیمات نوشتاری

اجرا و ادبیات فاخر فریبا علومی یزدی در میان برنامه جشنواره   آبان 89

 

{denvideo 22.flv}

 

لطفا اجازه دهید برای بار اول ویدئو باز شود و در مرحله دوم مشاهده نمایید.

شما می توانید ویدئو را دانلود کرده و با کیفیت بهتری آن را ببینید.

اگر در دیدن ویدئو ها مشکل دارید فلش پلیر را از آدرس زیر دانلود کنید.

Download Adobe Flash Player

 

 

توجه داشته باشید این ویدئو  بدون هیچگونه تدوینی و صرفاً جهت آموزش در سایت عرضه شده است  .

زیر صدا ها طبیعی و محیطی هستند.

هرگونه استفاده غیر مجاز قابل پیگرد قانونی است.