22
1403/05/01
  • متن مجری دانش اموزی

    متن مجری و سخنرانی دانش آموزی به مناسبت های مختلف / این متون از مجریان جشنواره جوان ایران مجری گردآوری شده است و امید است برای شما دانش آموزان عزیز مفید واقع گردد.

  • متنن سخنرانی

  • مجری گری

  • ویدئو

    مقالات مشتمل بر ویدیو با برچسب ویدیو مشخص گردیده اند.