تبریک زیارت خانه خدا و حجاج 2

تبریکات ، تبریک نوروز، تولد ، انتصاب ، حج
ابزارها
تنظیمات نوشتاری

الهی حجکم مقبول و سعیکم مشکور


ذالک و من یُعظم شعائرالله فانّها من تقوی القلوب   32 حج


جناب آقای حاج/حاج آقا  ........................................

با هزاران آفرین بازگشت افتخار آفرین جناب عالی و بانوی گرامیتان از حج تمتّع و زیارت اهل قبور که با معنویت و عشق زلال الهی همراه و همگام  بوده است ;  به شیوه ی پاکدلان و پاکبازان و به رسم تقدس و تبرّک ، تبریک عرض می نماید.

امید واریم همواره در کنف الهه ی کعبه ، کعبه ی دلتان سرشار از ایمان و عرفان و معنویت باشد و با جهانی مشحون از عشق و توفیق به زیارت مجدد آن دیار وصف ناشدنی نایل آیید.

 ثواب روزه و حج قبول آن کس برد         که خاک میکده ی عشق را زیارت نمود