تبریک انتصاب مدیر روابط عمومی بانک به قلم فریبا علومی یزدی

تبریکات ، تبریک نوروز، تولد ، انتصاب ، حج
ابزارها
تنظیمات نوشتاری

تبریک انتصاب مدیر روابط عمومی بانک

ادخلوها بسلام امنین

سرور/دوست/ همکار  متعهد و مجرب جناب آقای /سرکار خانم...............

انتصاب شایسته و بایسته ی حضرت عالی به  عنوان رییس/مدیر/ مدیرکل/  روابط عمومی بانک.............. را  مشفقانه و مشتاقانه تبریک عرض می نماید.

رجای واثق دارد ، همسو و همنوا با زیت فکرت ، شموخ همت و رسوخ  درایت خویش در جهت گیری صحیح روابط عمومی با توجه به درک درست نیازهای کشور به شکل موثر، در راستای تنظیم تعامل سازمان با مردم ، اثرات  مطلوبی بر روابط عمومی گذارده و به اهداف متعالی دست یابید.


از درگاه حضرت سبحان ، تداوم تعالی و توفیق ، سعادت و سیادت جناب عالی را مسالت دارد.

 

و کان فضل الله علیک عظیما

فریبا علومی یزدی