دعوت نامه استاد دانشگاه جهت مراسم معارفه دانشجویان/ادبی

دعوت نامه ویژه دانشجویان،دانشگاهیان
ابزارها
تنظیمات نوشتاری

به یادش و یاریش

بود هر کار بی استاد دشوار     نخست استاد باید وانگهی کار

 استاد ارجمند/وارسته/عزیز...............................

جناب آقای/ سرکار خانم دکتر............................

در طلیعه ماه پر مهر مهر، ماه مهرورزی و  ماه  دانشورزی و در آستانه ورود به دانشگاه  برآنیم تا در مراسم معارفه  دانشجویان ........دانشگاه.......... با حضور اساتید گرانقدری چون  شما  (بزمی/محفلی ) ترتیب دهیم از جنس علم  و دانش  و پیش آهنگی بنوازیم از تجربیات گرانسنگ شما که راه گشای  دانشجویان نسل ایران امروز باشد  .

 


حضور دانش ظهور جناب‌عالی نه تنها بر شکوه این مراسم خواهد افزود بلکه نشان از لطف و عنایت شما به آینده سازان میهن عزیزمان ، ایران اسلامی می باشد پس ما را صفای جان باشید و آرام بخش روح و روان.

ز در ، درا و شبستان ما منوّر کن       هوای مجلس روحانیان معطر کن

فریبا علومی یزدی

مهر 89


 

 دعوت نامه به استاد جهت داوری مسابقات علمی(1)(ادبی)

دعوت نامه به استاد جهت داوری مسابقات علمی (2)(رسمی)

دعوت نامه به استاد جهت شرکت در مراسم مسابقات علمی(3)