بیا که    ترک فلک خوان  روزه غارت  کرد           هلال  عید  به  دور  قدح  اشارت   کرد
ثواب   روزه   و  حج قبول   آن کس  برد            که خاک میکده ی عشق را زیارت کرد

سلام بر تو ای بزرگ ترین ماه خدا و ای عید دوستان خدا . سلام بر تو که پیش از آمدن در آرزوی تو بودیم و پیش از رفتن از اندیشه ی فراقت محزونیم.سلام بر تو که دیروز چه سخت به تو دل بسته بودیم و فردا چه بسیار به سوی تو مشتاق .

 

company logoلیس للانسان الا ماسعی

مقتدرشد چو گشت هم پایه/ صنعت و علم و کار و سرمایه


بخش صنعت و معدن به عنوان عامل مولد اشتغال پایدار در افزایش تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه نقش به سزایی دارد.


جناب آقای / سرکار خانم ............................

مدیرعامل محترم/ رئیس ارجمند ...................

هو المعین


بیا و باغ امید مرا بهاری کن                                   بهار را به رگ شاخسار جاری کن
جناب آقای ..............................

مدیر مدبر روابط عمومی

به نام حضرت دوست

قدح پر کن که من در دولت عشق      جوان بخت جهانم گر چه پیرم     حافظ

سر کار خانم/جناب آقای ...........................

اینک که شما همکار گرانمایه  پس از سالهای مدید ارائه خدمت ارزنده وسازنده  در (نظام بهداشتی درمانی کشور) که یکی از  برجسته ترین عرصه ها  برای خدمتگزاری به انسانها می باشد به دوره جدید بازنشستگی نائل آمده اید   بر آنیم تا با برپایی مراسمی دوستانه /صمیمی/باشکوه/  فرصتی فراهم گردد تا با یادآوری خاطرات پر بار و ماندگار ضمن تشکر شایان از تلاشهای مستمری که در خدمت به تعالی سازمانی مبذول داشته اید ،  مراتب سپاس و تقدیر از جناب عالی بعمل  آید.

والفجر/ ولیال عشر/ و الشفع والوتر/ واللیل اذا یسر/ هل فی ذلک قسم لذی حجر

 

شکر ایزد که به اقبال کله گوشه ی گل /   نخوت باد دی و شوکت خار آخر شد

صبح امید که بد معتکف پرده ی غیب   /     گو برون آی که کار شب تار آخر شد

بعد از این نور به آفاق دهم از دل خویش/ که به خورشید رسیدیم و غبار آخر شد

 

مدیر عامل ارجمند / رییس سازمان / رییس اداره  ......................

سرکار خانم /جناب آقای/ ...............................

 

روز زن و مادر دعوت نامه کارمندان خانم

و من شکر فانّما یشکر لنفسه  40-نمل

نور زهرا ز ازل بود همان سرّ نهان             دست حق پرده بر افکند و نمودش عیان

خواهر گرامی:-..........................................