سپاس نامه برای برگزیدگان جشنواره قصه گویی

تقدیر و تشکر از دانش آموزان،معلمان،آموزش و پرورش
ابزارها
تنظیمات نوشتاری

- سپاس نامه برای برگزیدگان جشنواره قصه گویی

ن والقلم و ما یسطرون   آیه ی یک  قلم


جان پرور است قصه ی ارباب معرفت        رمزی برو بپرس و حدیثی بیا بگو


قصه گو و داستان نویس هنرمند......................................


چه خوش است قصه ی دوستان گفتن و داستان دوستان شنیدن.


از آنجایی که با بصیرت و صبر که نیاز جوان دانشور امروز است، از فرصت ها و فرصت جوانی برای اعتلای معنوی و فکری با خلق قصه های بدیع و بیان نکته های دقیق به عنوان قصه گوی برتر در جشنواره ی  منتخب گشته اید، بسی خشنودیم و این لوح تقدیر را تقدیم حضور ادیبانه ی شما می نماییم.


با امید به اینکه، در پرتو عنایات خاصه ی حق به پشتوانه ی غنای فرهنگی، قصه ی دل انگیزتان بر سر هر بازار بماند و خوش بدرخشد.


قصه ی عشق و نیاز و غزل و ناز تویی            قصه پرداز غزل های پر از راز تویی