تقدير نامه جشنواره قران دانشجويان

تقدیر و تشکر از دانش آموزان،معلمان،آموزش و پرورش
ابزارها
تنظیمات نوشتاری

ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم

همانا که قرآن شود راهبر                       به راهی کز آن نیست پاینده تر



دانشجوی مانوس با قرآن سركار خانم / جناب آقاي .....................................

از اینکه با اعتماد وافر و اطمینان خاطر در پرتو چلچراغ قرآن ، به سعادت زندگی در وسعت حیات جاوید کتاب الله عنایت داشته و به توفیقات الهی درمسابقات قرآن رتبه ی ....................................... را کسب نموده اید ; به شکرانه ی این توفیق وبه پاس قدردانی از این پیروزی خطیر وخیره کننده ; این لوح سپاس با ایمان و اخلاص تقدیم حضور سرشار از معنویت و برکت شما می گردد.

 


امید است درپناه رب جلیل پایدار و برقرار و عزت مدار باشید و در دل مومنان ماندگار.

اللهم نور قلوبنا باقرآن و زین اخلاقنا بالقرآن واصلح امور نا بالقرآن



با توگر خواهی سخن گوید خدا ، قرآن بخوان                تا  شود  روح  تو  با  حق  آشنا  قران  بخوان

رتل  القرآن  ترتیلا  ،  خدای  رحمت  است              می دهد قرآن به  جان و دل صفا ،  قرآن بخوان